איך שומרת עלי התוכנה שאקיים את הדרישות החוקיות לפי הוראות מס והכנסה והרשות לאיסור הלבנת הון?

בגרסת ה- Windows של התוכנה הוכנסו שיפורים רבים כדי למנוע מהמשתמש לבצע שגיאות בניגוד להוראות הרשויות, רוב השיפורים כבר היו בתוכנת ה-Dos, אך עתה הם הפכו להרבה יותר נוקשים, מאחר שהרשויות מכבידות יד ומקפידות בעניין קיום ההוראות.

בכל מקרה של טעות כזו, התוכנה מעירה למשתמש על הטעות ומאפשרת לו לתקן אותה.

אם הוקלד ללקוח ישראלי מספר תעודת זיהוי או חברה שאינו מכיל 9 ספרות, או שספרת הביקורת שלו אינה נכונה (לפי ספרת הביקורת), המשתמש יקבל הערה על כך, ויתבקש לשנות.

אם פרטי הלקוח חסרים, בהמרות שמעל 50000 ש"ח, בהתאם לדרישת רשות איסור הלבנת הון, המשתמש יקבל על כך הערה ויתבקש להשלים פרטים, אחרת הפעולה לא תתבצע.

בפעולות כאלה, אם לא הוקשו הפרטים הנוספים של שיק או העברה, (קליטה מורחבת של שיק או העברה) התוכנה תעיר למשתמש על החוסר בנתונים.

אם סכום הפעולה הוא 25000 ש"ח או יותר,  או שהפעולה כוללת אמצעי תשלום שאינו מזומן, המשתמש יתבקש להקליד פרטי לקוח לפי פקודת מס הכנסה, אחרת הפעולה לא תתבצע.

יש הקפדה על רישום פרטי שיקים באופן מדויק וכן בקרה מול קובץ סניפי בנקים של בנק ישראל ורשימת המוגבלים שלהם.