דיווח לרשות איסור הלבנת הון

הדיווח לרשות איסור הלבנת הון, נעשה על ידי המשתמש לכל חודש וחודש, ויכול להכתב לדיסק הראשון במערכת (בד"כ C) במטרה לצרוב אותו לתקליטור, או לכל כונן אחר שיבחר. לנוחיות המשתמש יש בחלק התחתון של דף זה הוראות דיווח לרשות 1צריבה לתקליטור.

הפקת הדוח נעשית על ידי הקשת חודש ושנה. התוכנית תציע את החודש האחרון לדיווח, אבל המשתמש יכול לייצר דוחות לכל חודש ולכל שנה. לאחר שנבחרו חודש ושנה יקיש המשתמש F9 – לתחילת איסוף הנתונים. התוכנה תסרוק את טבלאות הלקוחות, התנועות, והשיקים, ותייצר לפי דרישת הרשות לאיסור הלבנת הון שלושה דוחות עיקריים ושני דוחות אינפורמטיביים.
דיווח לרשות 2

 

הקשת ESC תצא  מתהליך הזמנת הדיווח.

 בסיום התהליך, אם נמצאו ליקויים בדוח, תתקבל הודעת אזהרה (באיור משמאל).

 יש להפעיל את התמצית לדיווח הדוח ולבדוק את ההערות ואם צריך לתקן את השגיאות.

אם אין צורך בדיווח כי לא נמצאו מקרים לדיווח - על המשתמש להקיש F8 כדי להנפיק הצהרנ לרשות לאיסור הלבנת הון שאין מה לדווח.


בסיום רישום הקבצים לדיסק, יש להקיש F8 כדי להנפיק מכתב נלווה לתקליטור שישלח לרשות איסור הלבנת הון.


מבנה הדיווח:

שלושת הדוחות הראשיים תנועות, לקוחות ושיקים, כוללים את כל נתוני הפעולה, בין היתר, פרטי הקופאי מבצע הפעולה, שצריך לחתום על הצהרת אימות פרטי הלקוח ויפויי הכח או המסמכים המעידים עבור מי בוצעה הפעולה, במקרה שאינה עבור עצמו.

 

לפי דרישות הרשות לאיסור הלבנת הון יופק הדיווח בכל סניף וסניף בנפרד, גם אם הסניף משתייך לרשת וישלח לרשות לאיסור הלבנת הון, על גבי אמצעי מגנטי, דיסקט או סרט, או תקליטור.

 

לקבלת פרטים נוספים, או הבהרות,  יש לפנות לרשות לאיסור הלבנת הון.

 

הקבצים שיוצרו לחודש דצמבר 2008 לדוגמא. (בחודשים ושנים אחרות ישתנו 4 הספרות הראשונות) הם:

 

1208E00.TXT-  קובץ פתיח (כותרת מנה) מאפיינים כללים של המשלוח והגורם המדווח.

 

1208E10.TXT-  קובץ הפעולות -  פעולות עליהם יש לדווח על פי החוק לאיסור הלבנת הון, והצו.

 

1208E30.TXT– קובץ ישויות - פרטי מבקש השירות ופרטי מקבל השירות.

 

1208E40.TXT– פרטי נכסים פיננסיים -  פרטי שיקים ושטרות המנוכים על ידי המדווח.

 

1208E99.TXT-  קובץ מסכם (סיומת המנה) - סיכומי תכולה של קבצי דיווח (מס' הרשומות המדווחות בכל קובץ).

 

הקבצים יוצרו על גבי האמצעי המגנטי שיבחר על ידי הלקוח, במחיצהRIH   בתוכה מחיצה כמספר המייצג את החודש (12, לדוגמא, עבור חודש דצמבר), והמחיצה תשתנה כל פעם לפי חודש התייחסות הדוח.

 

צריבה לתקליטור: 

בשלב הכנת הדיווח יבחר המשתמש בכונן דיסק מקומי (C, D, וכו'). 

בסיום הכנת הדוח יכנס המשתמש ל"המחשב שלי" או "מחשב" ב- Windows 7 (Computer או My Computer), לדיסק שנבחר.

יש לאתר את הספרייה RIH ולהיכנס לתוכה. שם תופיע שנת הדיווח וגם לספרית השנה צריך להיכנס.

הדיווח ימצא בתוך ספרייה המייצגת את חודש הדיווח ( 1 עבור ינואר, 2 עבור פברואר וכו')

יש לסמן את חודש הדיווח בקליק ימני של העכבר (או את חודשי הדיווח הרצויים בקליקים+Ctrl).

 

במערכת הפעלה Windows7 יש כיתוב למעלה בחלון "צרוב" או Burn וניתן לתפעל משם (ללחוץ קליק בעכבר).

            מומלץ להשתמש באופציה: "Live File System" ולא בתקן של CD/DVD

במערכת הפעלה XP :

לבחור באמצעות הקשת עכבר ימנית על החודש או אחד מהחודשים שנבחרו באופציה "שלח אל.." (Send To).

באפשרויות השונות של אופציה זו לבחור כונן תקליטורים (CD או DVD) ולהקיש עליו בשמאלי של העכבר.

הקבצים יעברו לספרית ביניים ויהיו מוכנים לצריבה – שים לב: בשלב זה עדיין לא נצרבו.

עתה נכניס לכונן התקליטורים תקליטור מסוג CD (לא DVD) ריק ומוכן לצריבה.

נציג את התקליטור הריק (בעזרת "המחשב שלי", "כונן תקליטורים", או שמערכת הפעלה תעלה אותו אוטומטית)

נמצא שם את הספרייה או הספריות (הדיווח) שביקשנו לצרוב עם הערה: קבצים אלה מוכנים לצריבה.

ברוב מערכות ההפעלה תופיע גם מצד ימין למעלה ההערה: "צרוב קבצים אלה לתקליטור", אם לא, היא תופיע לאחר הקלקת קליק ימני של העכבר במרכז החלון.

הקשת קליק שמאלי על ההערה "צרוב קבצים אלה לתקליטור", תגרום לפתיחת אשף (Wizard), שינחה את המשתמש בהמשך הצריבה.

 

ניתן לשלוח דיווחים לחודשים מספר על גבי דיסקט או אמצעי מגנטי אחר.