דוח בקרת איזון

דוח בקרת איזון, הוא דוח בן שורת פרטים אחת מוצגת או מודפסת, המכילה סיכום כל תנועות המערכת, בתרגום לשקלים לפי שער ההמרה הריאלי של כל מטבע זר, כניסות לחוד ויציאות לחוד, וההפרש ביניהם.  לדוח אין מסך הזמנה, שכן בכל מקרה הוא פעיל על כל המערכת, ולכל תקופת היותה.

באופן עקרוני מערכת חשבונאית צריכה להיות מאוזנת באופן מוחלט, באופן מעשי – מערכת העוסקת במטבע חוץ, אינה יכולה להמנע מחוסר איזון הנובע בעיקר מהפרשי שער, עיגולים למטבע וכדומה.  אם דוח זה מראה חוסר איזון קיצוני, ניתן לבדוק ממה הוא נובע על ידי הפעלת דוח תנועות לא מאוזנות, גם הוא בסעיף "בקרה".

דוח בקרת איזון

ממה נובעים הפרשים באיזון? הפרשים עשויים לנבוע כתוצאה מעגול חישובי שער בטווח של אגורות בודדות עד לשקל לשערים נמוכים במיוחד 3 ו- 4 ספרות אחרי הנקודה, וכן מקליטה שגויה של תנועת המרה בבנק, (התוכנה תעיר על כך, אך המשתמש יכול להתעלם) ראה פרק המרות סעיף המרות בבנק. כמו כן יכול להיות כשל במחשב, בתוכנה או בחומרה שיגרום לקליטת פעולה מצידה האחד בלבד.

זמן קצר אחרי בקשת הדוח יופיע תופיע התוצאה על המסך. אפשר להדפיסה על ידי הקשת F8, או לנטוש את הדוח בהקשת ESC.