דוח כל הקופות

דוח זה מאפשר להציג את כל יתרות קופות העסק (כולל כרטיסים ובנקים). לנוחיות המשתמשים אפשר להחריג קופות ולקבוע מי יוצג בדוח ומי יוחרג ממנו. ניתן לראות את היתרות בפירוט של מטבעות או של מטבעות נבחרים בלבד, כולל פירוט של אמצעי תשלום (סוג מטבע) או בלעדיו.

 

דוח כל הקופות

 

בחלק העליון ניתן לבחור,סניף, תאריך רצוי, ללא פירוט מטבעות או פירוט המטבעות או פירוט מטבעות נבחרים בלבד (אשר יפתח רשימת בחירה), אפשר למיין לפי אמצעי תשלום אמצעי תשלום (V בחלונית הבחירה) או בלעדיהם.

חלון בחירת קופות לדוח נפתח עם ההזמנה מצד ימין של המסך. בעזרת F6 (סימון כל הקופות – כולן לא משתתפות) או F7 (כל הקופות משתתפות), ניתן להעזר כדי לסמן את הקופות הרצויות. בחירת סדרה של קופות, תשאר גם לדוח הבא שיוזמן בתוכנית זו.

F9 – יציג את הדוח על המסך,  F8 – ידפיס אותו לאחר שהוצג ו- F5 ייצא אותו לקובץ אקסל.

ESC – יציאה מחלון דוח כל הקופות.

 בתום הדוח יוצג סה"כ לכל מטבע בכל הקופות.

הדוח מאפשר לקבל פירוט לפי מטבע לכל קופה או סכום אחד לקופה המהווה שקלול לשקל של הקופה כולה לפי שערים אחרונים ידועים לתאריך בקשת הדוח.