דוח לקוחות

דוח לקוחות הוא הדפסה שלמה של כל לקוחות המערכת, המופק במגוון אפשרויות, המשתמש יכול לבחור את השדות שהוא מבקש לכלול בדוח בהקלקה על תיבת הסימון לידם. דוח זה שימושי לצורך שיווק, או משלוח דואר.


דוח לקוחות 1

לאחר תהליך ההזמנה, כאמור על ידי סימון V ליד השדות הדרושים, F9 – יגרום לשליפת הדוח והצגתו על המסך.

עתה אפשר: לשנות רוחב כל טור באמצעות גרירת שוליו למקום המתאים,  להקיש בכותרת כל טור, כדי למיין את הדוח לפי הטור שנבחר, וכן לבחור קטע מסויים מהדוח באמצעות העברת העכבר כשהוא לחוץ על גבי השורות הרצויות.

F8 – ידפיס את הדוח המלא.

לאחר סימון קטע בעזרת העכבר F7 – ידפיס את הקטע הנבחר שסומן.

F4 – ייצא את הקובץ המלא ל- דוח לקוחות 2EXCL, ואילו F3 ייצא את הקטע שנבחר על ידי שימוש בעכבר לקובץ EXCL.

הקשה על שורת לקוח, ועל   F6 (אינו מופיע בדוגמא) מאפשרת לערוך לקוח, להוסיף או לבטל לקוח.

ESC – יצא מחלון זה.

בדוגמא שלהלן: נבחרו שדות ארץ,מספר זיהוי, שם, עיר, מיקוד, טלפון, נייד, פקס, תאריך לידה והמרה אחרונה, אח"כ צומצם גודלם, הטבלה מוינה לפי ארץ, וסומנו כל תושבי הפיליפינים להדפסה או לשליחה לקובץ.