דוח תנועות לא מאוזנות

דוח זה בא להשלים את דוח הבקרה - איזון המערכת, ומאפשר איתור של תנועות לא מאוזנות, אי איזון בשעור נמוך, אולי אינו משמעותי, אך אם שיעור אי האיזון גבוה, יש למצוא ממה נובע חוסר האיזון ולתקן את הטעות. דוח זה מאפשר איתור התנועות הלא מאוזנות (כאשר ערך שקלי של מטבע נכנס - אינו שווה לערך שקלי של מטבע יוצא).

 

הזמנת הדוח פשוטה, והחיתוכים האפשריים: סניף – במידה ויש יותר מאחד ניתן להסיר את ה-V מאלה שאינם נחוצים. מאיזה תאריך נדרש הדוח ועד איזה תאריך. מהו ההפרש המזערי שהתוכנה תתיחס אליו - דהיינו תנועות שההפרש שלהם קטן או שווה לסכום זה, לא יוצגו. 

 

דוח תנועות לא מאוזנות 1הפקת הדוח כרגיל על ידי הקשת F9.  אם כל התנועות נמצאו מאוזנות (במגבלת ההפרש המזערי – ברירת מחדל 10 אגורות), תופיע הודעה שכל התנועות נמצאו מאוזנות, וזהו המצב הרצוי של המערכת.

הדוח מכיל את הנתונים הבאים: סניף, קופה, מספר פעולה, כיוון הפעולה (כניסה, יציאה), מטבע, סכום במט"ח, תרגום לשקלים לפי שער הפעולה, יתרה לתנועה, יתרה כללית.

בדוגמת הדוח שלמטה הורדנו את ההפרש המזערי ל-0 כדי שיופיעו תנועות בדוח.

 

דוח תנועות לא מאוזנות 2
 

לאחר הפקת הדוח, ניתן להדפיסו על ידי F8, לסמן קטע נבחר מתוכו ולהדפיס אותו ב- F7 או לצאת ממנו ע"י ESC.