דוח תנועות מבוטלות

דוח זה מאפשר הדפסה או הצגה של כל התנועות שבוטלו במערכת.

הזמנת הדוח על ידי הקשת טווח תאריכים מבוקש (ברירת המחדל – החודש האחרון).

הקשת F9 תבצע שליפת הדוח, והצגתו על המסך.

דוח תנועות מבוטלות

בדוח מוצגים נתוני הפעולות שבוטלו בטווח המבוקש: פרטי המבטל, סיבת הביטול, תאריך ושעת הביטול, ופרטי הפעולה עצמה: מספר הסניף בו התבצעה, מספר הקופה, קוד הקופאי ומספר פעולה שוטף לסניף, תאריך ביצוע הפעולה, הטבת שער אם הייתה,  ופרטי לקוח מספר זיהוי וארץ, מספר הקופה בה התבצעה, כניסה או יציאת כספים, מטבע, קוד סוג מטבע, סכום, שער, סימול פעולה (ס"פ), ואסמכתא.

F8 – יגרום להדפסת הדוח כולו, ניתן לבחור קטע ממנו להדפסה על ידי סימון בעכבר והקשת F7.  ואילו הקשת F6 – תיצור קובץ EXCL.

ESC – יציאה מחלון זה.