דוח תנועות שוטפות

דוח זה בא לאפשר הצגה או הדפסה של פעולות לפי רצף כניסתן הכרונולוגי למחשב, דהיינו, לפי מספר פעולה שוטף.  אחת מדרישות מס הכנסה היא לאפשר הצגה/הדפסה של רצף כזה, והוא גם לתועלת המשתמש מאחר וצורת הדיווח נוחה יותר מהצגת הרצף הנמצאת ב"מבט".

 

אופן הזמנת הדוח:

סניף: אם דרוש סניף שונה מנוכחי, יש להסיר את ה-V מתיבת הסימון סניף, ולבחור סניף מהרשימה שתוצג לאחר הקשת F2.

מתאריך ועד תאריך ימולא אם מבוקש טווח בין תאריכים – לתאריך הפתיחה אפשר להוסיף גם שעה.

אם מבקשים לקבל טווח בין מספרי פעולות, יש להקיש ממספר פעולה ועד מספר פעולה.

תנועות שוטפות

מקשים פונקציוליים: F9 – להפקת הדוח, F8. – להדפסתו, F7 – להעברתו לקובץ EXCL, ESC – ליציאה.

בשורה הראשונה של כל פעולה, מוצג מספר הסניף, מספר הפעולה, אם יש מספר שובר, הקופאי שביצע את הפעולה, תאריך יצירת הפעולה ותאריך הערך שלה, ומספר הזהות של הלקוח.

בשורות הבאות יוצגו פרטי הפעולה, שורה לכל מטבע יוצא או נכנס, פרטי הפעולה: מספר קופה, סימול הפעולה עבור בנק ישראל,  'כניסה' או 'יציאה'  דהיינו הסכום שהתקבל (כניסה) או הסכום שניתן (יציאה), המטבע, סוג המטבע - מזומן, שיק וכו',  סכום, שער ההמרה, אסמכתא, אם נרשמה, הטבת שער.

לא יוצגו פעולות מבוטלות.

הקשה על שורה משורות הדוח תציג את הפעולה המלאה ב- הצגה/ביטול פעולה.