דוח יתרות קופות וכרטיסים

בדוח זה ניתן לצפות ביתרות כל המטבעות או מטבע מסוים, בכל הקופות, בסניף מסוים או בכל המערכת.

הדוח יציג יתרות מטבע או את יתרות כל המטבעות בכל הקופות ובכל הכרטיסים הקופות והבנקים – החתך הוא מטבע->קופה.

הדוח מופק לכל יום מבוקש. בשלב ראשון נבחר את היום שעבורו דרושות היתרות, שעה לחישוב היתרות – ניתן לבדוק גם באמצע היום, ואפשרות שהדוח יופק בפירוק לאמצעי התשלום השונים של המטבע.

ההזמנה דרוכה להדפסת כל הסניפים וכל המטבעות. נוכל להחריג סניף על ידי ביטול ה-V שלידו.

גם כל המטבעות דרוכים, אך ניתן לסמן (שוב על ידי הקלקה בתיבת הסימון ליד המטבע) אילו מטבעות לא נדרשים. אם נדרשים מעט מטבעות ניתן בעזרת F2 לשנות את מגמת הבחירה – הקשה על F2 תגרום לכל המטבעות להיות לא מסומנים, והקלקה בתיבת הסימון ליד מטבע תסמן אותו.

דוח יתרות קופות וכרטיסים

בסוף ההזמנה יוקש F9 לביצועה.  ואז יוצג הדוח.

הדוח יציג את השורות הבאות:

מטבע, סוג קופה, מספר קופה, סניף, אמצעי תשלום (סוג מטבע), שם הקופה, יתרות ותנועות כדלהלן:

יתרה קודמת לקופה לפני יום מבוקש – יתרת פתיחה;

סה"כ עסקאות שהיו בקופה (כניסות ויציאות) יופיעו בשני טורים;

יתרות הסופיות (יתרת פתיחה + תנועה) – יתרת סגירה.

בתחילה יופיעו קופות הבנקים (עם סיכום עבורן) ואח"כ קופות וכרטיסים אחרים שיסוכמו אף הן – לבסוף סך הכל למטבע כולו.

לאחר שהדוח יוצג ניתן להדפיסו ב- F8, לסמן קטע נבחר בעזרת העכבר ולהדפיסו ב- F7. או להעביר את הדוח ל- EXCL בעזרת  F6.

ESC – יסיים את הפקת הדוח.