איך עובדים מול חברת כרטיסי אשראי?

ראשית נפתח כרטיס לחברת כרטיס האשראי. מספר כרטיס הוא תמיד מעל ל-1000 ופתיחת כרטיס נעשית ב- כרטיסים ובנקים שבסעיף קבצים.

שלב ההמרה:

בכניסת מטבע (ישראלי בדרך כלל) יש להקיש סוג מטבע – אמצעי תשלום 7 – כרטיסי אשראי. אם מקבלים תשלום במט"ח מכרטיס האשראי, יש לקבוע שער למט"ח בסוג מטבע - אמצעי תשלום 7 – כרטיסי אשראי לפחות בצד הנכנס.

שאר ההמרה מתבצעת כרגיל, אך יש להקיש נתוני הלקוח.

עכשיו יופיע בקופת העבודה אמצעי תשלום 7 – כרטיסי אשראי בסכום שהתקבל.

עבודה מול כרטיס אשראי

 

שלב קבלת הכסף מחברת כרטיסי האשראי:

הסכום שנתקבל אינו הסכום שנרשם בעת ההמרה – חברת כרטיסי האשראי גובה עמלה, אך קבלת הסכום מהחברה מלווה בדרך כלל בדוח המכיל גם את ה"סכום ברוטו" – שהלקוח חויב בו, גם את ה"עמלה" ואת היתרה המוזרמת לחשבון הבנק של החלפן – "סכום נטו".

אנו נרשום שלוש פעולות כאלה:

נעביר את הסכום ברוטו  מקופת העבודה לכרטיס חברת האשראי שפתחנו.

נעביר את הסכום נטו מכרטיס חברת האשראי לבנק.

את היתרה נעביר מכרטיס חברת האשראי לכרטיס עמלות שבמערכת.

עבודה מול כרטיס אשראי2

דוגמא:

קופת העבודה שלנו היא 1, כרטיס חברת האשראי הוא 1100, כרטיס העמלות שלנו 100- והבנק מספרו 999.

ביצענו 3 המרות וגבינו מכולן ביחד 25010 ש"ח.

קיבלנו מחברת כרטיסי האשראי 24830 ש"ח.

בקופת העבודה אם לא היו עוד פעולות אשראי, נמצא סה"כ לאמצעי תשלום 7 – כרטיסי אשראי 25010 ש"ח, אם היו עוד המרות באשראי הסכום יכול להיות גדול יותר, אבל אנו נתייחס רק להמרות שבגינן קיבלנו תשלום.

והנה שלושת השלבים לפי האיור לעיל:

1.      נעביר בעזרת העברת כספים בין קופות הנמצא בסעיף פעולות מקופה 1 לקופה(כרטיס) 1100 את מלוא הסכום ("הסכום ברוטו"), שקל ישראלי, אמצעי תשלום 7, סכום 25010.

2.      עכשיו נעביר (נשתמש בדוח חברת כרטיסי האשראי לצורך כך) מכרטיס חברת כרטיסי האשראי (1100) לבנק (999) את הסכום שקיבלנו לבנק – "סכום הנטו" – שקל ישראלי, אמצעי תשלום 7, סכום 24830.

3.      ולסיום כדי ל"נקות" את כרטיס חברת כרטיסי האשראי – נעביר את עמלתם מכרטיס חברת כרטיסי האשראי  לכרטיס עמלות: מכרטיס/קופה 1100 לכרטיס/קופה 100- שקל ישראלי סוג 7 – כרטיסי אשראי סכום 180.