מה הן הודעות השגיאה האדומות של התוכנה ומה לעשות איתם ?

כשהתוכנה נתקלת בבעיה היא מציגה על המסך הודעת שגיאה אדומה:

הןדעת שגיאה

בכל מקום שבהודעה יש אפשרות להמשיך בעבודה שוטפת יופיע בצד שמאל למטה אייקון: המשך ESC. בחירת אפשרות זו היא המומלצת.

שאר אפשרויות המפעיל:

המפעיל יכול לרשום מה הפעילות האחרונה שעשה (וכן כל הודעה אחרת) בסעיף: "פעילות המפעיל".

הוא יכול לשלוח דוא"ל לקריאת שירות ולהפעיל את תוכנת התמיכה על ידי F3 (רצוי גם להתקשר טלפונית, כי עשוי לקחת זמן עד שההודעה נקראת על ידי אנשי ענבל).

ישנה אפשרות (לא מומלצת אם מופיעה האפשרות ל-ESC) להפסיק את פעולת התוכנית כליל.

בכל מקרה, דיווח השגיאה ירשם אצל המשתמש בספריה c:\mat_tmp כששם הדיווח כולל את התאריך והשעה שהשגיאה אירעה.

דיווחי השגיאות הללו מאפשרים לאנשי ענבל לעקוב אחר תקלות בתוכנה ובציוד לתקן אותן, או להעיר למשתמש על ציוד לקוי או לא מתאים.

אנו מודים מראש למשתמשים שדואגים ליידע אותנו על שגיאות ועושים מאמץ גדול לתקן את הליקויים בתוכנה – אם השגיאה נובעת מליקוי בתוכנה – עד כמה שאפשר יותר מהר.