עיצוב לוח שערים

בתוכנית זו ניתן לעצב את הנתונים ללוח שערים, במגמה לשדרם כל אימת שמשנים שער מטבע לתצוגת לוח שערים.

ChangeMat יודעת לשדר את הנתונים ללוח של  חברת קומפיוצ'ר (המנוהל בתוכנת Coines) או ללוח שערים הממוקם במסך אחר הקשור למערכת המחשב בה משתמשים, בעזרת תוכנה נוספת שענבל בע"מ מספקת ללקוחות.

עיצוב הלוח אפשרי, הן עבור לוח של 2 טורי שער והן עבור לוח של 4 טורי שער.

אם נדרש לוח קטן (שני טורים), העיצוב יתייחס רק לשני הטורים השמאליים, הלוח של ענבל בע"מ יודע לקבל 4 טורים.

אופן מילוי הטבלה: עבור כל טור דרוש:

קניה/מכירה – יש לסמן את המגמה עבור כל טור נדרש.

אמצעי (סוג מטבע) -  עבור סוג מטבע, לפי טבלה: 1 - מזומן 2 - שיקים 3- המחאות נוסעים וכו' כשהסמן על שדה ניתן להקליק עם העכבר על אמצעי התשלום הרצוי, בטבלת אמצעי התשלום למעלה משמאל.

יחידת סכום לאמצעי  -  עבור כמה יחידות מטבע באמצעי תשלום השער מתאים. ברוב המקרים 1, סכום אחר נדרש במקרים מיוחדים.

מטבעות - לאחר מילוי כל הטורים שצריך, נפנה לשורת המטבעות אותן יש למלא לפי קוד המטבע, בהתאם למיקומם על גבי לוח השערים. כשהסמן בשדה מטבע, אפשר להקליק על קוד המטבע בטבלה משמאל כדי להציגו, או לכתוב קוד מטבע. עם הקשת קוד המטבע, התוכנה "תדחף" לטורים הרלבנטיים את השער האחרון הידוע של  המטבע לפי הדרישה בראש הטור.

עם סיום השורות, יעבור הסמן דווקא לתחילת העמוד. לסימון היציאה הטורית.

יציאה טורית - יש לסמן את מספר היציאה הטורית (com port) אליה מחובר לוח השערים. (אם לא יודעים מה היא, אפשר לנסות כל יציאה מ- 1 עד 4 ע"י הקשת F9 )

הקשת F10 – תשמור את לוח השערים, אין צורך לערוך אותו מחדש, בכל פעם שיערך שידור ללוח שערים התוכנה תשאב נתונים (שערי מטבע) מטבלת שערי מטבע, משער אחרון ידוע.

הקשת F9 תגרום לניסיון שידור ללוח. אם השידור הסתיים בהצלחה, תתקבל הודעה - שידור או נתונים התבצע בהצלחה, ולא, תתקבל הודעה - שידור נתונים נכשל.

הקשת F8 – תדפיס את לוח השערים.

ESC - יציאה מהתוכנית.