העברת קבצים במבנה אחיד

לפי הוראות מס הכנסה תוכנות חשבונאיות צריכות להיות מצוידות בפרוצדורה של הכנת קבצים במבנה אחיד שהוכתב על ידי מס הכנסה.

מבנה אחיד מאפשר להעתיק את הנתונים החשבונאיים בלבד במבנה קבצים מוכר ומפורסם שיכול  להקרא על ידי תוכנות אחרות.

את המבנה האחיד אנו יכולים לחתוך לפי טווח תאריכים בהתאם לצורך, מסך הזמנת הדוח מתחיל בתאריכי תחילת וסוף הקובץ המבוקש. אח"כ יקבע המשתמש אם הקובץ ימוין לפי תאריך ערך או רישום. מומלץ להשתמש בתאריך רישום (ברירת המחדל), שאז סדר הנתונים הוא כרונולוגי.

F9 – יפעיל את איסוף הנתונים ועריכתם, והם יוצגו על המסך.

מבנה אחיד 1

F8 – מאפשר הדפסת הקובץ שנאסף.

כאן המקום לבחור את הדיסק לפלט מצד שמאל למעלה – ברירת המחדל דיסק C (והוא יופיע לאחר יצירת הדוח).

F7 – ישמור את הקבצים במבנה אחיד בספריה ששמה הוכתב על ידי מס הכנסה:   OPENFRMT ובתוכה בספריה שהיא מספר הזהות של העסק + שנת הכספים, ובתוכה ספרית ששמה מכיל חודש שנה ושעה. כך לדוגמא הודעת התוכנה על המיקום:

ביציאה ממהתוכנית יופיע מסך ההצהרה על הביצוע:

מבנה אחיד 2

אפשר להחליף את הצהרת הביצוע עם מאזן בוחן בעזרת F3

הצהרה זו או מאזן הבוחן ניתן להדפיס עם F8.