קריאת שירות

הקשה על "קריאת שירות" שבתפריט הראשי, פותחת חלון תמיכה של ענבל באמצעות TeamViewer.

העלאת תמיכה אפשרית גם משולחן העבודה בצלמית – TeamViewer   תמיכה-ענבל.

החלון שיעלה לצורך התמיכה הוא זה:

קריאת שירות

המשתמש יעביר לענבל את המספר המזהה, בד"כ אין צורך להודיע לנו מה היא הסיסמא.

באודות יש אפשרות למשלוח דוא"ל לבקשת תמיכה.

משתמשי outlook, ואולי גם תוכנות אחרות יתבקשו לאשר את הדוא"ל.

 יש להקיש Yes, ואז ההודעה תשלח אלינו.

אם לא, ניתן להשיג אותנו בטלפונים: 02-5346548, 052-2531661


ובדואר אלקטרוני:

udi@inbalsoft.com   או support@inbalsoft.com