נתוני משתמש

נתוני משתמשחלון זה משמש לשינוי נתוני המשתמש. חלק מנתונים אלה יופיע אוטומטית ברישום שיקים והעברות בנקאיות לתוך פרטי השיק כאשר בעל החשבון או המוטב הינו החלפן.

 

בכניסה לחלון התוכנית יופיעו נתונים שהוכנסו מראש על ידי אנשי ענבל, וניתנים לשינוי על ידי המשתמש.

בשורה העליונה מתחת לכותרת, יופיע מספר הקופה שהתוכנה כוונה לעבוד בה ותאריך היום. אח"כ יופיעו הסעיפים הבאים שהמשתמש יכול לשנות:

שם החברה: זהו השם הרשמי של החברה או העסק, כפי שיופיע בדוחות השונים.

2 שורות כותרת בשובר אנו ממליצים להשתמש בשורה הראשונה לשם העסק ובשורה השנייה לכתובת ומספר טלפון. אם לעסק נייר שהודפס מראש או לוגו במדפסת, יש למחוק את התוכן של שתי שורות אלה.

מספר רישום, שהוא גם מספר זהות/חברה.

טלפונים,  2 טלפונים ופקס אחד.

ימי ביטול מספר הימים שבתוכם ניתן לבטל רשומה, אם מספר הימים הזה עבר מאז יצירתה, אין אפשרות לבטלה יותר, אלא אם משנים את ימי הביטול.

אחוז מע"מ אחוז המע"מ, אינו בשימוש אצל רוב החלפנים.

9F ישמור נתונים שהוקשו, ויבטל את הנתונים הקודמים.

10F יציאה מסעיף זה, עם שמירת הנתונים שהוקשו.

ESC – יצאה מחלון זה ללא שמירת הנתונים, ובתנאי שלא הוקש קודם F9.