איך לנהל "כספונט" במסגרת משרד ההמרה

א. לפתוח כרטיס "כספונט" במערכת ChnageMat, אם רוצים בכך כרטיס "עמלה ממכירות כספונט" – אפשר להשתמש גם בכרטיס "עמלות" הכללי.  וכן לפתוח כרטיס לקוח

לחברה המפעילה.

ב. בעת טעינת הכספונט בכסף – להעביר מהקופה (יציאה) לכרטיס הכספונט (כניסה) את הסכום שנטען במכשיר בעזרת "העברת כספים בין קופות" שבסעיף פעולות.) איור מימין)

ניהול כספונט 1 

ג. בעת קבלת הסכום שהלקוחות משכו מהכספונט יש לרשום בעזרת "העברת כספים בין קופות", יציאת הסכום שנתקבל מכרטיס הכספונט וכניסת אותו סכום לחשבון הבנק. (איור) החברה נוהגת לשלם את מלוא הסכום שנמשך מהכספונט.

ניהול כספונט 3 

ד. בעת קבלת העמלה מהחברה אפשר לרשום זאת בעזרת קבלה. מומלץ לרשום את הסכום נטו (מה שהופקד בבנק), ואין צורך לרשום את הסכום ברוטו ואת העמלות שהחברה לקחה. יש להנפיק קבלה על הסכום. הקופות המשתתפות: בנק (כניסת הסכום), עמלות מכספומט או עמלות (יציאת הסכום).  בפרטים רצוי לרשום: עמלות ממכירות סניפומט. (איור למטה).

 
ניהול כספונט 1