אודות

בחלונית זו ישנו מידע שימושי למשתמש התוכנה.

ליד סמל התוכנה, יופיע מיקום התוכנית בדיסק המחשב, זה אינו מיקום הקבצים, אלא מיקום התוכנית המפעילה אותם.

למעלה יופיעו טלפונים לתמיכה, ופרטי החברה בעלת התוכנה.

מתחת למיקום התוכנית תופיע גרסת התוכנה – בדוגמא: Version 8.0.1. בדרך כלל יופיע גם תאריך ליד קוד הגירסה.

מתחת לפרטים אלה תופיע שורת התמיכה – "הקש לדואל תמיכה". הקשה על מקש זה תגרום לשתי פעולות: תוכנת התמיכהTeamviewer  תפתח, ויעשה ניסיון (אם יש דוא"ל פעיל) לשלוח הודעה על בקשת תמיכה לענבל בע"מ.

במרכז החלק העליון של החלון ישנו לחצן שיכול לספק למשתמש מידע מפורט על המחשב שלו – System Info, בחלון נפרד.

המידע הינו טכני בעיקרו ויהיה נחוץ רק לאנשי מקצוע המבקשים לדעת את מבנה המחשב ומערכת ההפעלה.

החיצים משמשים למעבר לדף הבא (<), ומעבר לדף קודם (>).

לחצן OK מימין למטה – נועד ליציאה מחלונית זו.