שערים לפי המסחר הרציף בין הבנקים (מול השקל)

התוכנה יכולה להציג את שערי האמצע של המסחר היציג בין הבנקים בחלון נפרד בתחתית מסך העבודה, המשתמש יכול לבחור אילו מטבעות יראה, וכן את תדירות העדכון (האוטומטי).

החלון יראה כך כאשר נדרכו המטבעות: פרנק שוויצרי, אירו אירופאי, לירה אנגלית, יין יפני ודולר אמריקאי – השעה המוצגת ליד "ערך המטבעות בשקלים" היא שעת העדכון האחרונה.

שערי מסחר רציפים

הקשה על מאפיינים פותחת מסך שבו ניתן לדרוך את האופציות:

שערי מסחר 2

לאחר דריכת המטבעות הרצויים ותדירות השינוי על המסך עשוי המסך להראות כך:

שערי מסחר 3

שער אדום פירושו ירידת שער, שער ירוק פירושו עלית שער (שניהם מהקריאה שקדמה לזו) ושער שחור – השער נשאר יציב.

מקור השערים: איזי פורקס