דוח שגיאות מרשות לאיסור הלבנת הון – פירוש הליקויים ואיך לתקנם. – נכון לגרסה 8.0.0 ומעלה

להלן רשימה של שגיאות שלוקטו ממשתמשי התוכנה, פירוש הליקויים והצעה איך לתקנם.

תיקון השגיאות יעשה על ידי רישום מספר העסקה (המופיע בדוח הרלה"ה בסעיף 'מזהה פעולה') בתוכנית "הצגה/ביטול עסקה" שבסעיף "פעולות".  

ראה פירוט ב-'הצגה ביטול עסקה' 

אם נתקלת בשגיאה שאינה מופיעה פה, אנא דווח, כדי שאפשר יהיה להשלים את הרשימה.

לנוחיותכם – הרשימה מסודרת לפי מספרי השגיאה בטור של דוח הרלה"ה: תיאור השגיאה, ובהתאם ליכות וצורך התיקון כרשום במקרא.

מקרא:

לבן-התוכנה תטפל בבעיה

אפור-יש לתקן לפי הרשום

כתום-עדיין לא טופל-ממתין להוראות הרלה"ה

ירוק-לפנות ל"ענבל"

 

מספר השגיאה

תיאור השגיאה – קוד קובץ אם צריך

פירוש התיאור

הצעת תיקון (בהצגה/ביטול אם לא כתוב אחרת)

 

01-01

כמות רשומות בפעולות אינה תואמת למונה בסיומת

מעיד על תקלות בדיווח

דיווח נכון מחדש פותר את הבעיה

 

01-02

כמות רשומות בישויות אינה תואמת למונה בסיומת

מעיד על תקלות בדיווח

דיווח נכון מחדש פותר את הבעיה

 

01-03

כמות רשומות בנגדיים אינה תואמת למונה בסיומת

מעיד על תקלות בדיווח

דיווח נכון מחדש פותר את הבעיה

 

02-38

שדה חובה קוד נכס פיננסי ללא ערך

העברה או שיק רשומים לא נכון

לאתר את שורת השיק/העברה, להקיש על הטור "שקים" F5 יפתח חלון לתיקון– לראות מה לא תקין ולתקן - F10 לסיום

 

02-54

שדה חובה מען ללא ערך – קוד קובץ 30

לא הוקש מען ללקוח

לקרוא לרשומת הלקוח ב"ערוך" ולהוסיף מען (כתובת מלאה)

 

02-55

שדה חובה שם מבצע אימות פרטים ללא ערך

לא הוקש שם מלא של קופאי שאימת פרטים

להיכנס ל"קבצים"-"קופאים" להשלים פרטים של קופאי (ת"ז ושם מלא)

 

02-57

שדה חובה מספר זיהוי מאמת פרטים ללא ערך

לא הוקש ת"ז קופאי שאימת פרטים

להיכנס ל"קבצים"-"קופאים" להשלים פרטים של קופאי (ת"ז ושם מלא)

 

02-58

שדה חובה - סוג מבצע הפעולה ללא ערך

הוקש פרטי לחברה או חברה לפרטי

לשנות את רשומת הלקוח לפי נתוני האמת. (חברה או פרטי)

 

02-59 (ב)

שדה חובה מספר בנק נגדי ללא ערך – קוד קובץ 40

חסר נתון הבנק בפרטי השיק או בפרטי השיק הנוספים

בדוק אם יש מספר חשבון/בנק בפרטים הנוספים של השיק אם כן -  דיווח נכון מחדש פותר את הבעיה.

 

02-66

סטטוס נכס פיננסי ללא ערך – קוד קובץ 40

העברה או שיק רשומים לא נכון

לאתר את שורת השיק/העברה, להקיש על הטור "שקים" F5 יפתח חלון לתיקון– לראות מה לא תקין ולתקן - F10 לסיום

 

02-67

שדה חובה פרטי מאמת פרטים ללא ערך

פרטי קופאי לא הוכנסו במלואם(שם פרטי ומשפחה)

להיכנס ל"קבצים"-"קופאים" להשלים פרטים של קופאי (ת"ז ושם מלא)

 

02-68

שדה חובה, מחרוזת זיהוי ללא ערך

חסר "מחרוזת זיהוי"

להתקשר לרלה"ה כדי לקבל מחרוזת זיהוי ואח"כ לענבל בע"מ כדי לשלב את מחרוזת הזיהוי לקבצים

 

08-01

רשומה נגדית ללא פעולה

שגיאת תוכנה – יש סיכוי סביר ששגיאות אחרות לאותו מזהה פעולה אינן נמצאות בפועל.

מטופלת על ידי גרסה 8, ללא צורך בפעולה כל שהיא, אבל יש לבדוק שגיאות אחרות לאותו מזהה פעולה

 

10-29

סכום פעולה שדה מספרי

בשדה מספרי יש תו מינוס או שאינו מספרי

לפנות לענבל לתיקון

 

10-36 (ב)

הערך בשדה חודש דיווח אינו בפורמט המתאים

מעיד על תקלה בדיווח

מטופלת על ידי גרסה 8, תאריך יהיה בפורמט הדרוש

 

10-39

תאריך פעולה לא חוקי – קוד קובץ 10

מעיד על תקלה בדיווח

מטופלת על ידי גרסה 8, תאריך ידווח נכון

 

10-44

הערך הקיים בשדה אינו נומרי

יופיע בשיקים אמריקאים כשבבנק רשום US

אם יש אותיות ((US במספר הבנק יש להחליף ל-01 (לשיק שאינו ישראלי), דיווח נכון מחדש פותר את הבעיה

 

10-45

הערך הקיים בשדה אינו נומרי - קוד קובץ 30

(לבדוק בטור 'שם השדה' בדוח השגיאות. - בד"כ ת"ז/דרכון) בשדה זה יש ערך שאינו מספרי וחייב להיות מספרי בלבד. 

ת"ז – להקים את הלקוח נכון (בת"ז 9 ספרות ללא תווים שאינם ספרות) להחליף את הלקוח ב- "החלף"

 

10-48

הפורמט בשדה תאריך לידה אינו תקין – קוד קובץ 30

מעיד על תקלה בדיווח

מטופלת על ידי גרסה 8, תאריך ידווח נכון

 

15-01

מחרוזת זיהוי שגויה

מחרוזת הזיהוי הוכנסה לקבצים עם טעות

לפנות ל"ענבל" לאחר שמקבלים מחרוזת זיהוי מרלה"ה לתיקון/שינוי מחרוזת הזיהוי

 

24-01 (א)

חסרה פעולת תמורה

שגיאת תוכנה – יש סיכוי סביר ששגיאות אחרות לאותו מזהה פעולה אינם נמצאות בפועל.

מטופלת על ידי גרסה 8, ללא צורך בפעולה כל שהיא, אבל יש לבדוק שגיאות אחרות לאותו מזהה פעולה

 

25-01

פעולה מסוג 6,7,8 ללא רשומה בנכסים פיננסיים

פעולה עם שיק או העברה שחסרים פרטי שיק או העברה

לאתר את שורת השיק/העברה, להקיש על הטור "שקים" F5 יפתח חלון לתיקון– לראות מה לא תקין ולתקן - F10 לסיום

 

27-01 (א)

פעולה 1-8 עם נכס פיננסי 1,2 ללא סוג נכס מתאים

פעולה במזומן או בהמחאת נוסעים שחסרים בה פרטים

דיווח נכון מחדש פותר את הבעיה

 

27-01 (ב)

פעולה 1-8 עם נכס פיננסי 3 ללא סוג נכס פיננסי מתאים

פעולה עם שיק בלי פרטי השיק

לאתר את שורת השיק להקיש הטור "שיקים" F5 יפתח חלון בו יש לרשום פרטי שיק - F10 לסיום

 

27-01 (ו)

פעולה 1-8 עם נכס פיננסי 7 ללא סוג נכס פיננסי מתאים

פעולה בכרטיס אשראי

התוכנה תטפל אוטומטית בדיווח (יוכנס קוד דיווח "אחר" והסבר: "כרטיס אשראי")

 

27-01 (ח)

פעולה 1-8 עם נכס פיננסי 9 ללא סוג נכס פיננסים מתאים 

פעולה עם העברה בנקאית בארץ שלא הוקלדו כל פרטי ההעברה

דיווח נכון מחדש פותר את הבעיה

 

29-01

סוג מבצע פעולה 5 ללא פירוט בסוג מבצע פעולה

קוד שליח (סוג קשר) הוגדר לא נכון

יש להגדיר את השליח לא "באחר" אלא בסוגים 1-4.

 

31-01

מין 4 ללא פירוט במין אחר

אצל הלקוח הוכנס מין שאינו 1=זכר, 2=נקבה, 3=תאגיד

להציג את פרטי הלקוח ולתקן "מין", אם יש לקוח ונציג שלו – יש לבדוק בשניהם.

 

40-41

לא קיימת בקובץ ישויות רשומה ממעמד שאינו 3,4 עבור ישות מסוג מעמד 3,4 (תאגיד)

פעולה מול חברה או תאגיד כשלא נקלט גם נציג (שליח) החברה.

להוסיף את נציג החברה בשורות הלקוח, בלקוח השני לבצע – "החלף"

 

40-44 (א)

יותר מרשומה 1 עבור ישות מסוג מבצע פעולה 1

למרות שהלקוח אינו חברה נרשם נציג הלקוח (או לקוח נוסף)

למחוק את הלקוח הנוסף, או לשנות את קוד השליח אם הפעולה נעשתה עבור אחר.

 

40-48

פעולה מסוג 1 ללא רשומה בעלת מטבע שונה

הפעולה נעשתה משני צידיה (קניה ומכירה) באותו מטבע ובמזומן ואינה חייבת דיווח.

דיווח נכון מחדש פותר את הבעיה

 

50-01

מספר זהות אינו תקין לפי בדיקת ת"ז ישראלי עבור ישויות בקוד מעמד לקוח 1 ואזרחות IL

מספר הזהות של הלקוח הוקש עם שגיאה.

להקיש לקוח מחדש עם מספר ת"ז נכון (בת"ז 9 ספרות ללא תווים שאינם ספרות) להחליף את הלקוח ב- "החלף"

 

50-02

(הכל) תאריך לידה תאריך – שדה חובה ללא ערך

חסר תאריך לידה אצל הלקוח או הלקוחות

להעלות את הרשומה ובעקבותיה את רשומת הלקוח (עדכן) להוסיף תאריך לידה ולהקיש F9

 

90-02

הארץ לא קיימת ברשימת הערכים

קוד הארץ אינו מופיע ברשימת הארצות

לבחור ארץ מתוך הרשימה ב-F2, אם אין ארץ מתאימה לעמוד בקשר עם "ענבל".

 

90-11 (ז)

הגורם לא קיים ברשומה (קוד גורם מדווח)

חסר קוד של המדווח

לפנות ל"ענבל" לתיקון.

 

90-16

הארץ לא קיימת ברשימת הערכים- (קוד קובץ 40)

בפרטים נוספים של שיק או העברה קוד הארץ רשום לא נכון (בדרך כלל אותיות קטנות)

להעלות את פרטי השיק/העברה ולתקן קוד ארץ

 

90-22

סוג הפעולה לא קיים ברשימת הערכים

זיהוי לא נכון של הפעולה

ללא צורך בפעולה כל שהיא, גרסה 8 מטפלת בקידוד נכון של פעולות.