דוח ביצוע נכיון שיקים

דוח זה מאפשר להנפיק רשימת שוברי נכיון שיקים, לכל תחום תאריך מבוקש, או לתחום שוברים.

לקבל הדוח יש להקיש או משובר עד שובר או מתאריך עד תאריך. הדוח יונפק לפי התחום הצר יותר המבוקש.

F9 – הינה הזמנת הדוח, הדפסתו תתבצע ב- F8 והעברתו לקובץ אקסל ב- F7. יציאה Esc.

ניתן למיין את הדוח לפי כל אחד מהטורים על ידי הקשה בכותרת הטור (שתי הקשות ישנו את סדר המיון מהקטן לגדול/מהגדול לקון).

לצפות בכל מרכיבי השובר (כולל השיקים) אפשר באמצעות הקשה על שורת השובר.

 דוח ביצוע נכיון שיקים