העברה מאובטחת נועדה לשימוש של מקבץ קופות וסניפים שמנוהלים בשרת אחד, העברה זו יעילה במיוחד כשיש ריחוק פיזי בין הקופות ונדרש אישור הקופה המקבלת שהכסף הגיע לייעדו.

משלוח העברה מאובטחת:

העברה מאובטחתיוגדרו המטבע הנשלח, אמצעי התשלום הנשלח והסכום הנשלח וכן יעוד הכסף – סניף וקופה.  הסכום יופחת מיד מהקופה השולחת שהיא קופת ברירת המחדל של המשתמש (קופת עבודה בד"כ) ויועבר לכרטיס מעבר שם ישהה עד לאישור קבלה הקופה המקבלת.

לאחר קליטת הנתונים (מטבע, אמצעי תשלום, סכום, סניף וקופה אליהם מועבר הכסף) יש להקיש F9 כדי שההעברה תצא לפועל, F12 – כדי לעבור להעברה נוספת, F2  - כדי לצפות ברשימות מטבע ואמצעי ו- Esc כדי לצאת מקטע זה של התוכנית.

קבלת העברה מאובטחת:

כניסה לסעיף זה של התוכנית תציג את הסכומים שנשלחו לקופת ברירת המחדל של המשתמש (קופת העבודה בד"כ), מכל מקור שהוא.

המשתמש שקיבל את הסכומים יאשר קבלה.

כתוצאה מכך, הסכום יופחת מכרטיס המעבר ויועבר לקופת העבודה של המשתמש.

דוח העברה מאובטחת:

סורק את כרטיס המעבר של העברות מאובטחות ומציג העברות שלא נסגרו.

אם העברה לא התקיימה, ניתן למחוק אותה באופן הרגיל של מחיקת פעולות, אך אין אפשרות למחוק העברה מאובטחת שאושרה קבלתה.