העברת כספים (העברה רגילה)

מסך זה מאפשר קליטה של העברת כספים מקופה לקופה, מקופה לכרטיס או ההפך, מקופה לבנק או ההפך. רישום הפעולה יתבצע בשתי הקופות, בקופה הרשומה בסעיף 'מקופה' תרשם יציאת הסכום ואילו בקופה הרשומה בסעיף 'לקופה' תרשם כניסת הסכום.

העברה רגילה

לאחר סיום הקליטה ואישורה ב- F9 ישארו הקופות הרשומות בשדות אלה כפי שהיו, כדי שאפשר יהיה להמשיך ולקלוט העברות לאותן קופות. כמובן שאפשר לרשום מספרי קופות/כרטיסים/בנקים אחרים.

 אין אפשרות לסיים את הפעולה (F9) אם לא מקישים enter על שדה הסכום לאחר קליטתו.

שדות האסמכתאות נוספו בעיקר לצורך פעולות בנק, המחייבות רישום אסמכתא בנקאית לצורך מעקב והתאמת בנק.  ניתן להשתמש בהן לצורך אסמכתא פנימית, במקום בו תוכננו פעולות העברה עם רישום ידני ממוספר.

מגרסה 8.0.2  העברת שיקים צד ג' (קוד אמצעי 8) יאפשר למשוך את השיקים הנמצאים כבר בקופה על כל פרטיהם לקופה אליה מועברים השיקים. רצוי לא להעביר שיקים מקופה לקופה על ידי קוד אמצעי (סוג) 2.

סוג מטבע יעבור לקופות וכרטיסים כפי שנרשם, אך לפעולות בנק יעבור בערך '1' כלומר בכרטיס הבנק כל הפעולות יופיעו כ'מזומן'. אם נדרש הסבר לגבי סוג מטבע המופקד או הנמשך מהבנק אפשר לרשום זאת בשדה 'פרטים'.

בתאריך הערך יש בקרת פעולות עתידיות. התוכנה תתריע על תאריך מאוחר מתאריך היום, אך תאפשר רישום כזה לאחר אישור המשתמש.

אפשר להדפיס שובר העברה או להמנע מהדפסתו או להדפיס שובר הפקדה. אם לא נדרש שובר העברה('ש') או הפקדה('ה') יש לדרוך 'ל' ליד השאלה 'הדפסה: שובר,הפקדה,ללא (ש/ה/ל)'. התוכנה תמשיך לשמור על האופציה האחרונה שהוקשה עד ליציאה מסעיף זה, ברירת המחדל – לא להדפיס.

בפרטים ניתן לרשום כל טקסט המעיד על פרטי הפעולה והוא יהיה יעיל בהתאמת הבנק,

מקשי פונקציות:

F2 בחירת ערכים פעיל בשדות: מקופה, לקופה, מטבע, סוג מטבע.

F7 ניקוי מסך בכל מקרה של מחיקת פעולה שעדיין לא אושרה ב- 9F, הסמן יחזור לראשית החלון.

F9 בצע פעולה רישום הפעולה בקבצים, עדכון הקופות ומחיקת המסך. הסמן יחזור לראשית החלון.

F10  - יציאה מהתוכנית וביצוע פעולה רשומה.

ESC – יציאה מהתוכנית ללא ביצוע.