הנפקת קבלה

 

הנפקת קבלות ללקוחות המשלמים כספים שלא לצורך המרה, או לצורך המרה עתידית, או גבית עמלה עבור שירות כל שהוא..

 

קבלהראשית יש להגדיר את הקופות –את  הקופה המקבלת ובשניה כרטיס נגדי, בו תשמר יתרת הזכות של המשלם (או סגירת חובה שלו, או צבירת עמלות).

בשלב הבא נרשום את פרטי הקבלה. יש לפרטים משמעות כיוון שהקבלה עשויה להיות עבור פעילויות שונות.

עתה נקלוט לקוחות – מטבע הדברים ברוב המקרים אפשר לקלוט שני לקוחות (לפי דרישת הרשות לאיסור הלבנת הון בקבלת כספים שמעל 50000 או בקבלת שיק). חובה לקלוט לפחות לקוח אחד. אפשר לצפות בפרטי לקוחות בעזרת שימוש בלחצנים שמימין ללקוחות.

יש לסמן את הקשר בין שני הלקוחות (השדה פעיל רק אם מולאו 2 לקוחות)   נאמן, מיופה כח, בעל שליטה, או אחר.

עכשיו ימולאו פרטי התשלום: מטבע נכנס, סוג המטבע (אמצעי התשלום), והסכום.

ניתן לקלוט בקבלה סכומים נוספים, למטבעות נוספים, או לאותו מטבע.

אם התשלום נעשה בשיקים, יעלה מסך קליטת שיקים.

F2 – יציג את הערכים בשדות ארץ, לקוחות, מטבע וסוג מטבע.

F5 – ישמש לקליטת מספרי שטרות נכנסים.

F7 – ינקה את שדות הקליטה,

F9 – יסיים וינפיק קבלה,

F10  או ESC - יצא מקטע זה של התוכנית.

אפשר לשלוט בכמות העותקים המודפסת על ידי שימוש בכפתורי הבחירה משמאל למטה – להדפיס מקור והעתק, להדפיס מקור בלבד או לא להדפיס.