לקוחות

בתוכנית זו ניתן לעדכן לקוחות. להקים חדשים לאתר ולשנות קיימים, להעניק הטבת שער ללקוח, או לרשום הערה על לקוח.

מכל שלב בתוכנית ניתן להגיע לחלון זה על ידי הקשת ctrl+k

לקוחות 1

 

שדות רשומת הלקוח:

ארץ קוד הארץ ממנה הגיע הממיר (לדוגמא ישראל = IL, ארה"ב = US, אנגליה = GB וכן הלאה).

רשימת הקודים תוצג ע"י הקשת F2 ואפשר לנוע באמצעות פס הגלילה ולהקליק על הארץ הרצויה.

כמו כן ניתן למיין את הטבלה לפי א"ב של הקוד (באנגלית) או לפי שם הארץ (בעברית) על ידי הקלקה על הכותרת.

קודי הארצות הם קוד בינלאומי הנקרא ISO מקוצר 2 תווים. לתוכנה מספר רב מאוד של ארצות. אם בכל זאת חסרה ארץ, נא להודיענו ואנו נוסיף.

מספר זיהוי / דרכון חייב להיות תואם למדינה המצוינת בשדה 'ארץ' .

בהקשת ת"ז ישראלית IL)) יש בקרת ספרת ביקורת ואם המספר שגוי תהיה הערה שהוא שגוי.

סוג הלקוח בקוד אלפא ביתי, האפשרויות ניתנות לבחירה ע"י F2, - פרטי(פ), חברה(ח), סוחר (חלפן) אחר(ס), מלכ"ר(מ), עובד זר(ע), עצמי(צ).

שם הלקוח בעברית או בלועזית לפי הצורך.

מען הלקוח לפי הוראות הרשות לאיסור הלבנת הון יש לרשום מען מלא לתושבי ישראל.

מען נוסף ללקוח - לפי הוראות הרשות לאיסור הלבנת הון, יש לרשום גם מען שני ללקוח, אם יש. 

ישוב -  אם לא נרשם במען.

פרטים נוספים ללקוח: מיקוד, טלפון, סלולארי, ופקס

הטבת שער באחוזים, הטבה הרשומה ברשומת לקוח תשפיע על כל ההמרות של הלקוח.

אפיון לקוח לפי טבלת איפיונים מיועד לצורך הפקת דוחות לפי לקוחות מאפיון.

תאריך לידה – תאריך לידה של הלקוח, במקרה של תאגיד – תאריך יסוד.

מין – על המסך משמאל – (ברשימות מופעלות F2) תופענה האפשרויות 1 עבור זכר 2 לנקבה ו-3 לתאגיד.

הערה רישום הערה ללקוח יגרום לכך שבמסך ההמרות תהבהב הודעה כי ללקוח יש הערה.

התוכנה תרשום ליד פרטי הלקוח בתוכניות השונות שיש הערה ללקוח

תאריך המרה אחרונה מתעדכן על ידי התוכנה באופן אוטומטי, אין אפשרות לרישום ידני.

 ניתן לסמל את הלקוח ב-V בתיבה "לא לשימוש" - הלקוח ישאר פעיל במערכת אך יוחרג מחיפושים.

איתור לקוחות קיימים במערכת.

האיתור המהיר ביותר הוא לפי מספר תעודת זהות. הקש את קוד הארץ ומספר תעודת זהות או דרכון, בשדות ארץ ותעודת זיהוי/דרכון ו- ENTER. 

אם הלקוח קיים במערכת השם ופרטיו יופיעו במסך מיידית.

איתור נוסף לפי כל פרט שהוא מפרטי הלקוח או חלק ממנו. שם, או שם חלקי, או טלפון ואפילו כתובת שיוקשו במרובע

הירוק למעלה, יציגו טבלה עם כל הלקוחות שעונים למחרוזת שהוקשה. בחירת הלקוח על ידי קליק עליו ו- ESC מהחיפוש.

פרטי הלקוח יופיעו במסך לשינוי/קריאה או ביטול.

 

הפונקציות האפשריות בקליטת לקוחות:

F2 - בשדה ארץ לבחירת ארץ, בשדה סוג לקוח לבחירת סוג לקוח, בשדה זכר/נקבה, או בשדה מספר זיהוי יוצגו הרשימות המתאימות.

F3 - לאחר שנבחר לקוח, להצגת פעולות הלקוח. ראה דוגמא למטה.

F4 - ביטול לקוח – אפשרי רק אם אין ללקוח תנועות כספיות.

F5 - הצגת צילום של התעודה המזהה של הלקוח. - אופן הכנסת הצילום לקבצי CHANGEMAT נא לעיין - צילום תעודת זהות

F9 - שמור לקוח שטופל (אישור שורה).

ESC  יציאה מתוכנית. תנועות לקוח

 

לקוחות 2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

מכאן ניתן גם להדפיס את תנועות הלקוח, לצפות בכל פעולה בנפרד כשמקישים קליק על השורה הרצויה ולהדפיס לבטל

או לתקן אותה – אופן הביצוע ראה סעיף "מבט".

יציאה מקטע זה של התוכנית: ESC