דוח מחזור לפי קופאי

בדוח זה ניתן להפיק את תנועותיו של קופאי בודד בכל הקופות או בקופות נבחרות בפירוט (כל פעולה), ולפי חתך יומי (סה"כ ליום), חודשי או שנתי.

בסה"כ היומי (החודשי או השנתי) יופיעו מספר הפעולות שבוצעו, וממוצע לפעולה כמו גם סה"כ כספי של הפעולות. הסכומים יופיעו כמובן בשקלים לפי שער המכירה/קניה, כמחזור – דהיינו קניות+מכירות הכל לפי קופה.דוח מחזור לקופאי 1

הזמנת הדוח תעשה בהקשת טווח תאריכים, מתאריך ועד תאריך, בקביעת רמת הפירוט הנדרשת: כל הפעולות (פירוט מלא של הפעולות), סה"כ ליום (יומית), סה"כ לחודש (חודשית) או סה"כ לשנה (שנתית). ניתן גם לקבוע טווח שעות בין לבין, אך יש לנהוג בזהירות בשינוי השעות שכן הדוח יתייחס לשעות אלה בכל הימים המבוקשים.

מתחת לשורת הזמנה זו יוצגו שלושה חלונות נוספים, סוגי הפעולות הנדרשות – כשכולן מסומלות להפקה, רשימת הקופאים בה יש לבחור את הקופאי הרצוי על ידי קליק ליד שמו בתיבת הסימון, ובחלון השלישי תופיע רשימת הקופות כשכל הקופות מסומנות ב-V וניתן להחריג קופות על ידי הסרת הסימון בהקלקה ליד שם הקופה.

הדוח יופק בצורות הבאות – פירוט מלא:

דוח מחזור לקופאי 2

יומית, חודשית או שנתית:

דוח מחזור לקופאי 3

 

F9 - תגרום לתוכנית לאסוף הנתונים לפי הבקשה, ולהציג אותם על המסך.

בהקשת F8 ניתן להדפיס את הנתונים ו- F7 ייצא את הנתונים לאקסל.

ESC – יציאה מהתוכנית.