דוח תנועות ללקוח

דוח זה מאפשר לקבל את כלל הפעולות שבוצעו עבור לקוח בודד, וכן לדווח על פעולות חריגות ללקוח לרשות לאיסור הלבנת הון.

הזמנת הדוח נעשית ע"י איתור הלקוח המבוקש במסך ההזמנה.

איתור הלקוח המהיר ביותר יעשה ע"י הקשת מספר זהות דרכון, וארץ הלקוח. אפשר להעזר ב-F2 לצורך איתור ארץ וגם לצורך איתור הלקוח. אפשר גם להקיש שם או חלק מהשם של הלקוח, או פרט אחר שלו (טלפון, מען וכו') בתיבת החיפוש הירוקה משמאל. אם יעלו מספר לקוחות, יש לבחור אחד מהם באמצעות הקלקה עליו, ויציאה מהחיפוש – שם הלקוח יתייצב במקומו ואנו נגש לבחור טווח תאריכים מבוקש.

F9 - יגרום להכנת הדוח, בעזרת F8 ניתן יהיה להדפיס אותו,  F7 יעביר  את הדוח למבנה אקסל 

בטור הימני ביותר המסומל רלה'ה ניתן לסמל באמצעות קליק על השורה (מספיקה שורה אחת לפעולה)  שפעולה זו תדווח כדיווח מיוחד לרשות לאיסור הלבנת הון.

F10 ייצר דוח על פעולה חריגה לרשות לאיסור הלבנת הון. 

ESC - בטל ונטוש הדוח.

דוח תנועות ללקוח

בדוח מוצגות כל תנועות הלקוח לטווח תאריכים מבוקש, רכישות או מכירות, לפי תאריך, מטבע, סכום בשקלים, יתרה בשקלים ומחזור מצטבר בשקלים - כדי לאמוד את היקף הפעילות עם הלקוח.

אם נבחרה האופציה של דוח מיוחד לרשות התוכנית תשאל אם לייצר אותו.

דיווח לרשות מלקוח

בהקשת 'כן' (או 'yes' )  תתבקש לקבוע את מיקום הדוח - באיזה דיסק הוא ירשם ואח"כ התוכנית תודיע על מיקום הדוח המדויק - במקרה זה נבחר דיסק  C

דיווח רשות לקוח2

בנתיב זה נמצא הדיווח - אין לייצר שני דוחות (או יותר) רציפים שכן כל דוח מוחק את קודמו.