שינויים עיקריים בגרסה 8.1

א. התוכנה טוענת מהאינטרנט ובודקת מול רשימות טרור את הלקוחות.

ב. מדינות טרור - לקוחות זרים ממדינות כאלה (כמו גם אם הם מעורבים בפעולה כמוטב, או מושך שיק/העברה) יאותרו והפעולה תדרוש פרטים מ-5000 ש"ח.

ג. הכר את הלקוח - הנוהל מופעל אוטומטית כשהתוכנה מזהה לקוח שביצע פעולות מול העסק ב- 200000 ש"ח או יותר שהצטברו בתקופה של 6 חודשים. ניתן להפעיל את הנוהל באופן יזום מחלון הלקוחות ב"קבצים".- יש להדפיס ולהחתים.

ד. טופס איש ציבור זר - הנוהל מופעל אוטומטית כשהתוכנה מזהה לקוח מחו"ל שביצע פעולות בסכומים גבוהים, אבל, יש להפעיל את הנוהל מחלון הלקוחות ב"קבצים", בכל מקרה שהחלפן מזהה איש ציבור זר, גם אם הוא ישראלי.  איש ציבור זר נדרש למלא גם טופס "הכר את הלקוח"

ה. בחלון "נתוני משתמש"  שב"ניהול" נוסף שדה - מספר רשם החלפנים לסניף - יש למלא בשדה זה את מספר הסניף כפי שמופיע בתעודה שנתקבלה מרשם נותני שירותי מטבע.

ו. ב"שיקים", ב"העברות"  ובניכיון שיקים - קליטת נתונים ובמיוחד הנתונים הנוספים שונו:  החלון הורחב ויקלוט את כל הפרטים שנדרשים בצו החדש, לרבות מוטב ונמשך(לשטרות בלבד) ובהעברות גם מספר חשבון מקבל. הלקוחות שיוכנסו ישמרו בקובץ הלקוחות ואפשר יהיה להשתמש בנתונים אלה במקרים נוספים בעתיד.

ז. העברות פוצלו להעברה בנקאית רגילה - קוד אמצעי 6, העברה בנקאית לחו"ל קוד אמצעי - 9 העברה על ידי מוסד בארץ - קוד אמצעי "מ", והעברה על ידי מוסד לחו"ל - קוד אמצעי "ב".

ח. נוספה קליטת נתונים לעסקאות בכרטיס אשראי לפי הוראות הצו החדש .

ט. נוסח ההצהרות שונה עבור מי שהוא "לקוח קבוע" ואין צורך להחתים אותם מחדש. התוכנה תודיע שאין צורך בהצהרה כאשר בוצע נוהל "הכר את הלקוח" - המשתמש יכול להדפיס ולהחתים הצהרה כזו בכל עת.

י. קבצי הדיווח לרשות לאיסור הלבנת הון שונו בהתאם לדרישות הצו החדש. בשלב זה אין שינוי באופן המשלוח לרשות.