קריאת שירות

הקשה על "קריאת שירות" שבתפריט הראשי, פותחת חלון תמיכה של ענבל באמצעות TeamViewer.

העלאת תמיכה אפשרית גם משולחן העבודה בצלמית – TeamViewer   תמיכה-ענבל.

החלון שיעלה לצורך התמיכה הוא זה:

קריאת שירות

המשתמש יעביר לענבל את המספר המזהה, בד"כ אין צורך להודיע לנו מה היא הסיסמא.

ניתן להשיג אותנו בטלפונים: 02-5346548, 052-2531661

ובדואר אלקטרוני:

udi@inbalsoft.com   או support@inbalsoft.com