נתוני משתמשנתוני משתמש

חלון זה משמש לשינוי נתוני המשתמש. חלק מנתונים אלה יופיע אוטומטית ברישום שיקים והעברות בנקאיות לתוך פרטי השיק כאשר בעל החשבון או המוטב הינו החלפן.

 

בכניסה לחלון התוכנית יופיעו נתונים שהוכנסו מראש על ידי אנשי ענבל, וניתנים לשינוי על ידי המשתמש.

בשורה העליונה מתחת לכותרת, יופיע מספר הקופה שהתוכנה כוונה לעבוד בה ותאריך היום. אח"כ יופיעו הסעיפים הבאים שהמשתמש יכול לשנות:

שם החברה: זהו השם הרשמי של החברה או העסק, כפי שיופיע בדוחות השונים.

2 שורות כותרת בשובר אנו ממליצים להשתמש בשורה הראשונה לשם העסק ובשורה השנייה לכתובת ומספר טלפון. אם לעסק נייר שהודפס מראש או לוגו במדפסת, יש למחוק את התוכן של שתי שורות אלה.

שם ברשם נותני שירותי מטבע - לכאן יועתק השם הרשום בתעודת הרשם - שורה זו לצרכים רשמיים מול רשם נותני שירותי מטבע.

כתובת שורה 1 - כאן תרשם הכתובת של הנש"מ.

כתובת שורה 2 - המשך כתובת או כתובת נוספת של הנש"מ.

מספר מס הכנסה - זהו המספר לפיו מזוהה הנש"מ במס הכנסה וברשם נותני שירותי מטבע שהוא גם מספר זהות/חברה.

מספר רשם החלפנים לסניף - מספר הסניף כפי שרשום בתעודת רשם נותני שירותי מטבע .

טלפונים,  2 טלפונים ופקס אחד.

ימי ביטול מספר הימים שבתוכם ניתן לבטל רשומה, אם מספר הימים הזה עבר מאז יצירתה, אין אפשרות לבטלה יותר, אלא אם משנים את ימי הביטול.

אחוז מע"מ אחוז המע"מ, אינו בשימוש אצל רוב החלפנים.

תיבת סימון לשוברים באנגלית  - סימון ב-√ על ידי הקלקה יקבע אם התוכנה תשאל את המשתמש אם הוא רוצה הדפסה באנגלית של השובר.

F9 - ישמור נתונים שהוקשו, ויבטל את הנתונים הקודמים.

F10 - יציאה מסעיף זה, עם שמירת הנתונים שהוקשו.

ESC – יצאה מחלון זה ללא שמירת הנתונים, ובתנאי שלא הוקש קודם F9.