רשימת קופות

 

רשימת קופות

 

 

 

 

 

בכניסה לחלון זה תופיע על המסך רשימת קופות העסק. ניתן למיין אותן לפי מספר קופה (ברירת מחדל), לפי סוג (קופה כרטיס ובנק) לפי שם ובתוכנה רב סניפית גם לפי סניף.

 

 

F8 – ידפיס את הרשימה.

ESC – יצא מחלון זה.