תמצית דיווח לרשות איסור הלבנת הון

דוח זה נוצר לטובת נותני שירותי המטבע, כדי שיוכלו  לתקן שגיאות שהתוכנה תתריע עליהן ולהכין את החומר הפיזי (תצלומי תעודות, יפויי כח, שיקים וכדומה – עיין בהוראות הצו איסור הלבנת הון) .

 

בקשת הדוח היא רק על ידי הקשת חודש ושנה.

הקשת F9 תגרום לתהליך עיבוד הדוח, שלאחריו יוצגו על המסך התנועות שיופקו גם בדיווח לרשות איסור הלבנת הון.

 

תמצית דיווח

 

הדוח מכיל אמנם את כל התנועות של הדיווח לרשות הלבנת הון, אך נתוניו חסרים לעומת הדיווח.

בשני הטורים האחרונים של הדוח ישנן הערות על תקינותו.  אם יש יותר מהערה אחת לפעולה יופיע בטור האחרון "עוד" – הקשה עליו תפתח את כל ההערות הנוספות על הפעולה.

כדי לצפות בפעולה המלאה או לתקן פעולה אפשר להקיש על גבי שורה משורות התמצית ולראות ולתקן את הפעולה  במסך "הצגה/ביטול פעולה". 

 הדוח ניתן למיון על ידי הקשה על כל אחד מכותרת הטורים – המיון יתבצע לפי הטור שעליו הקשת.

על ידי הקשת F8 , תודפס תמצית הדיווח.

F7 – יעביר את תמצית הדיווח לאקסל.

 

נתוני הדוח: סדר המיון של הדוח – לפי ארץ/לקוח; יוצגו השדות הבאים: ארץ, מספר דרכון, תאריך, מספר ההמרה, סוג הפעולה (המרה, קבלה וכו'), כניסה או יציאה, אמצעי תשלום (סוג מטבע), סכום, שער, סיכום יומי נצבר ללקוח.

 

ESC – יציאה מהתוכנית.