דוח ביצוע נכיון שיקים

דוח זה מאפשר להנפיק רשימת שוברי נכיון שיקים, לכל תחום תאריך מבוקש, או לתחום שוברים.

לקבל הדוח יש להקיש או משובר עד שובר או מתאריך עד תאריך. הדוח יונפק לפי התחום הצר יותר המבוקש.

F9 – הינה הזמנת הדוח, הדפסתו תתבצע ב- F8 והעברתו לקובץ אקסל ב- F7. יציאה Esc.

לצפות בכל מרכיבי השובר (כולל פירוט השיקים) אפשר באמצעות הקשה על שורת השובר. 

סיכומים: הדוח יסכם בכל מקרה כל סוף חודש, כל סוף שנה  וכן סיכום כולל לדוח.

 דוח ביצוע נכיון שיקים