דוח קופה  (שוטף וליום)

דוח קופה הוא הצגת היתרות של המטבעות השונים המרכיבים את הקופה שאליה מתייחס הדוח, כל מטבע מוצג ביתרה לכל סוג מטבע (מזומן, שיקים, המחאות נוסעים) וסה"כ למטבע. היתרות השונות מתורגמות לשקל יציג. לבסוף מוצג סיכום של הקופה בשקלים, המהווה סיכום הערכים השקליים של המטבעות השונים.

דוח קופהעם הבקשה לדוח יוצג מיד מספר הסניף ומספר הקופה של קופת העבודה, אם צריך קופה אחרת, המשתמש ישנה את מספר הקופה אפשר להשתמש במקש F2 לצורך הצגת הקופות. הפעלת הדוח ב- F9 ואז הדוח יונפק על המסך.

דוח קופה נכון רק לרגע הדפסתו. כל שינוי בקופה עשוי להשפיע כמובן על היתרות. מעצם טבעו, אינו ניתן להפקה חוזרת לאחר זמן, לצורך כך אפשר להסתייע בדוח קופה ליום, או בדוח תנועות לקופה.

ניתן להוריד את סימון ה-V שנמצא מימין למילה שוטף בחלק השמאלי העליון של בקשת הדוח לרשום את התאריך המבוקש ולהפיק דוח קופה לכל יום שונה מהיום.

הדוח יודפס בהקשת F8, או יועבר לקובץ אקסל על ידי הקשת F7.  

ESC – יציאה מהדוח.   

הדפסה: ניתן לבחור את המדפסת בה יודפס הדוח (מצד ימין, למטה). הבחירה תשאר גם לפעם הבאה שיופעל הדוח, וניתן לשנות אותה כל פעם.

ניתן לבחור כי יתרות הדוח (מצד ימין למטה)- ישקפו תאריך ערך או תאריך רישום (ברירת המחדל).   

דוח קופה ליום דומה מאד לדוח קופה. בדוח זה הצגת הנתונים זהה לחלוטין לדוח קופה, אך בניגוד לדוח קופה ניתן להפיקו לכל יום ויום בנפרד. הפקתו לתאריך יום ההפקה, בהנחה שאין שיקים דחויים הממתינים בקופה, תעניק לנו תוצאה זהה לדוח הקופה. אם יש ממסרים דחויים בקופה, הקשת תאריך הממסר האחרון תייצר דוח קופה זה זהה לדוח קופה שוטף.

בשונה מדוח הקופה דוח קופה ליום הוא תוצאה של סיכום כל דוח קופה - תדפיסהתנועות המתייחסות לקופה (מרגע שיש בה נתונים) עד ליום המבוקש (שעה 23:59:59).

 

שינויים בין הפקות שונות של דוח זה יכולים לנבוע ממחיקת תנועות בימים קודמים או כאמור לעיל, הכנסת תנועות לתאריך ערך מאוחר מתאריך ההפקה.

 

שני הדוחות (שוטף וליום) הינם תוצאה של סיכום קובץ תנועות. על כן אם יש הפרשים בין דוח זה לדוח קופה כאשר שניהם מופקים לתאריך ושעה זהים, מעיד הדבר על כי יש ממסרים דחויים במערכת, שתאריך הערך שלהם הוא מעבר לתאריך הדוח המופק.