דוח שיקים ללקוח

דוח זה מספק רשימה של שיקים ללקוח, יופיעו כל השיקים הנמצאים בקופה (שלא נשלחו לבנק), ללקוח בטווח תאריכים מבוקש עם ציון מצבם (חדש, הופקד, חזר וכו' ). כמו כן יש סיכום של סה"כ השיקים לפי המעמד שלהם. התוכנית משתמשת בשגרה כללית שמשמשת מספר חיפושי שיקים.

הזמנת הדוח תעשה על ידי הקשת פרטי הלקוח,  הקשת מספר זהות מדויק תעלה את פרטי לקוח,   F2 יציג את רשימת הלקוחות, ואפשר כמובן להקיש חלק מנתוני הלקוח בתיבת החיפוש הירוקה משמאל למעלה ולהקיש Enter.

אפשרויות החיתוך הם:

מעמד השיק: חדש, דוח שיקים ללקוחהופקד, נמסר, הוחזר טכני, הוחזר ללא כיסוי או עצמי. הערכים שימולאו ב-V ישתתפו בדוח.

תאריכי הפעולה: מתאריך עד תאריך של הפעולה.

סכומים ומטבע השיק: מסכום עד סכום.

ממספר שיק עד מספר שיק.

אם מחפשים שיק/ים בודדים אפשר למלא שדות חשבון סניף ובנק.

ואפשר לחתוך לפי תאריכי הפדיון של השיקים מתאריך ועד תאריך.

שדות שלא ימולאו – התוכנה תתעלם מהם.

לדוגמא: אם נדרשים כל השיקים שלקוח מסר ועדיין לא הועברו להפקדה  נסמן חדש ב-V ושאר שדות המעמד יהיו ריקים, נמלא פרטי הלקוח, ונקיש F6 – שהוא הצגת שיקים, התוכנה תאתר את כל השיקים של הלקוח שעדיין לא הופקדו.

לאחר חיפוש ועיבוד יופיעו הנתונים - בכל שורה יוצגו: תאריך קבלת השיק; באיזו קופה התקבל; מעמד השיק במערכת: חדש, הופקד, חזר וכו'; פרטי השיק: בנק, סניף, חשבון, מספר השיק וסכום השיק.

F8 – הדפסת דוח שיקים ללקוח, F7 – העברת הדוח לאקסל.

F5 – בדוח זה אינו פעיל.

F4- היסטוריה – עדיין אינו פעיל.

סימון שיק בקליק והקשה על F4 תציג פעולה בה משתתף השיק.

F9 – אישור וסיום, זהה ל-ESC בדוח זה.