הקמת חשבון בנק

תוכנית זו היא תכנית הטוענת נתונים שמשמשים אחר כך להפקדת שיקים, מסירת שיקים עצמיים, קבלה ומסירה של העברות בנקאיות ועוד.

חובה לעדכן את החשבון הפעיל לפני הפעלת תוכניות אלה.

מי שמשתמש ביותר מחשבון בנק אחד ישנה את מצב קוד "פעיל" מ"לא" ל"כן" כדי להשתמש בבנק שונה.

הקמת חשבון בנק

כדי לקבוע חשבון בנק פעיל, אנו נבחר בהקלקה את הבנק הרצוי מרשימת הבנקים ואת הסניף הנכון (רשימת הסניפים ממוינת לנוחיות המשתמש לפי מספר סניף)

אח"כ נרשום את מספר החשבון.

בשדה "פעיל" נרשום "כ" לפעיל ו"ל" ללא פעיל עכשיו. ולבסוף נבחר את הקופה המייצגת את הבנק ב-ChangeMat מתוך רשימת הקופות המסומנות כבנקים.

אם נוצר הצורך להחליף בנק פעיל, לאחר שהקמנו את החשבונות כולם, יש רק להכנס לרשומה המתאימה ולשנות את הפעיל מ"ל" ל- "כ". הבנק הפעיל החדש יהיה הבנק הנבחר ואחרים יסומנו אוטומטית ב"לא".

 F8  - להדפסת חשבונות הבנק שהוקמו.

F3   - למחיקת חשבון בנק קיים (אחרי שמקליקים עליו)

F9   - יעדכן חשבון בנק חדש, ו- ESC יצא מהתוכנית.