הכר את הלקוח
לקוח קבוע, מוגדר כלקוח שביצע במשך 6 חודשים פעילות העולה על 200000 ש"ח או נכיון שיקים של 50000 ש"ח ומעלה לתקופה זו.  ללקוח כזה יש למלא טופס "הכר את הלקוח" ולשמור אותו במחשב. מילוי הטופס והדפסתו יגרמו לכך שללקוח יווצר גם טופס הצהרה קבועה והוא יהיה פטור ממילוי הצהרה על עיסקאות של 50000 ויותר, בתנאי שהטופס נחתם ותויק

הכר את הלקוח

אנו ממליצים להדפיס את הטופס ולתת ללקוח למלא אותו - או למלא אותו ביחד עם הלקוח, כולל חתימתו על ההצהרה הקבועה, ואח"כ להזין אותו למחשב, לשמור אותו ולתייק אותו בצירוף ההצהרה הקבועה
עדכון הנתונים בבסיס הנתונים - F9
הדפסת הטופס-  F8
מחיקת הטופס - F3
ניקוי המסך ויציאה - ESC