פעולת המרה בבנק

מסך זה תוכנן כדי לענות על הצרכים השונים של פעולת המרה בבנק לעומת המרה מול לקוח. הוא מאפשר גם לקלוט עמלת הבנק תוך כדי המרה.

הנתונים שאפשר לקלוד בתוספת לסכומים נכנסים ויוצאים: אסמכתאות, תאריך ערך שונה מתאריך הקליטה, פרטים לצורך זיהוי הפעולה, ועמלת ההמרה שנגבתה על ידי הבנק.

המרה בבנקהקלדת הנתונים למסך זה מבוקרת על ידי התוכנה.

אם יוכנסו הסכומים, שולם לבנק והתקבל מהבנק, בקודי המטבע המתאימים, וגם שער פעולה לפחות בצד אחד, או שהמטבע הנגדי הוא שקלים - המחשב יחשב את הפעולה ויתריע על שינוי בסכומים או בשערים. רצוי להקליד את שני הסכומים, הסכום ששולם לבנק והסכום שנתקבל ממנו לפי קודי המטבע המתאימים, ושער אחד בלבד ולהניח למחשב לבצע את חישוב שער המטבע הנגדי.

את העמלה אפשר לקלוט בכל מטבע בו בוצעה, אך אין חובה לקלוט עמלה.

מקשים ייעודיים (פונקציות):

F2 - בחירת ערך בשדות המטבע.

F3 – הצג שער (למטבע שנבחר)

F6 – הצג יתרה (למטבע שנבחר)

F7 - ניקוי מסך ותחילת קליטה של הרשומה.

F8 - חשב

F9 – בצע - שמירת הפעולה בקבצים.

F10 - נטישת התכנית אפשר גם ע"י ESC.

F11 – מעבר בין חלקי התוכנית (נכנס, יוצא, עמלה)