קליטת המחאות נוסעים

המחאות נוסעיםהמשרדים העוסקים בכך, יוכלו לנהל את רישום המחאות הנוסעים שהם רוכשים מהבנק (בקונסיגנציה- בעברית אשגרה), על מנת   למכור ללקוחות באופן מסודר תוך מעקב אחרי מספרי ההמחאות  הנמכרות ורישומן.

מסך הקליטה דורש מן המשתמש להקיש את המטבע של ההמחאות הנקלטות, ערך ההמחאה הבודדת בסדרה, והחברה המנפיקה (אמריקאן אקספרס או תומס קוק F2- יציג את החברות האפשריות).

עכשיו יש לקלוט את הסדרה: המספר הסידורי של ההמחאה הראשונה ושל ההמחאה האחרונה.

עם הקשת נתונים אלה, יופיע מספר ההמחאות הכולל ולידו סה"כ הסכום הכולל של ההמחאות.

F9 - ישמור את הפעולה ויעדכן את מלאי ההמחאות.

בטבלה שלמטה, אפשר יהיה לראות את ההמחאות שנקלטו, והקשה על שורה תציג את מספרי ההמחאות.

F6 - יבטל את ההמחאות שנקלטו. ללא ביטול ההמחאה, אין אפשרות לבצע החזרת המחאה לבנק.

בעזרת F3 – ניתן לבצע  החזרת המחאות לבנק, החזרת ההמחאות תתבצע רק מתוך מלאי השטרות המבוטל.

F7 - ימחק את הרישום על המסך.

F10 - יאפשר לנו יציאה מהתוכנית.

אם הוכנסו המחאות נוסעים עם מספריהם למערכת, בעת מכירה של המחאות נוסעים, בתכנת ההמרה, יופיע חלון עם אפשרות לשלוט בסכומי ההמחאות המבוקשים, דהיינו לחלוקות ערכים שונים של המחאות, לפי דרישת הלקוח, אחר כך, יופיע חלון של מספרי השטרות העתידים להיות מונפקים, מהנמוך לגבוה.