העברת כספים עבור לקוחות

תוכנת ההמרה משמשת גם להעברת כספים במט"ח עבור לקוחות, באמצעות חברת העברת כספים או ישירות, תוך כדי המרה או בלעדיה.

תיאור הקליטה בהעברת כספים מלקוח לחשבון בנק אחר, או באמצעות חברת העברת כספים:

העברה ללקוחות

כניסה:   מטבע נכנס (כל מטבע);

סוג מטבע נכנס (אמצעי תשלום);

סכום מלא (אם כולל עמלה);

שער: למט"ח מול אותו מט"ח: שער יציג, אחרת שער מוסכם;

קופה מקבלת:  קופת העבודה או אם הלקוח הפקיד ישירות לבנק החלפן – קופת הבנק.

יציאה: מטבע יוצא (– כל מטבע אפשרי התוכנה תחשב את ההמרה תוך כדי העברה);

אמצעי תשלום: העברה=6; אם העברה לחול= 9;

סכום נטו להעברה (אם נגבית עמלה מהסכום המשולם);

שער, יציג או מוסכם לפי העניין;

קופה: חשבון הבנק של החלפן, אם ההעברה בנקאית, או כרטיס חברת העברות כספים.

יציאה (שורה שניה - רק אם נגבית עמלה):

 מטבע יוצא: כל מטבע אפשרי עדיף פשוט שקלים;

אמצעי תשלום: מזומן;

סכום: כניסה פחות יציאה לגורם מעביר, או להניח לתוכנית לחשב;

שער, יציג או מוסכם לפי העניין;

קופה: כרטיס עמלות בדרך כלל: 100-

כך גם במקרה שמועברים כספים עבור לקוח:

העברה ללקוח 1

כניסה:   מטבע נכנס (כל מטבע);

סוג מטבע נכנס (אמצעי תשלום, בבנק העברה=6, אם העברה מחול= 9, מול חברה לפי אופן קבלת הכסף);

סכום מלא (אם כולל עמלה);

שער: למט"ח מול אותו מט"ח: שער יציג, אחרת שער מוסכם;

קופה: חשבון הבנק של החלפן, אם ההעברה בנקאית, או כרטיס חברת העברות כספים;

יציאה:   מטבע יוצא (– כל מטבע אפשרי התוכנה תחשב את ההמרה תוך כדי העברה);

אמצעי תשלום: מזומן מהקופה, העברה אם משולם בבנק;

סכום נטו להעברה (אם נגבית עמלה מהסכום המשולם);

שער, יציג או מוסכם לפי העניין;

קופה: קופת העבודה או אם הלקוח מקבל הכסף בהעברה מבנק החלפן – קופת הבנק.

יציאה (שורה שניה –רק אם נגבית עמלה):

 מטבע יוצא: כל מטבע אפשרי עדיף פשוט שקלים;

אמצעי תשלום: מזומן;

סכום: כניסה פחות יציאה לגורם מעביר, או להניח לתוכנית לחשב;

שער, יציג או מוסכם לפי העניין;

קופה: כרטיס עמלות בדרך כלל: 100-