הדפסת טופס הצהרה (ריק) למילוי

בסעיף זה ניתן להדפיס טופס הצהרת לקוח ריק לכל מקרה שיש צורך בו, בגלל כשל הדפסה בתוכנה או מסיבה אחרת - לדוגמא: הלקוח ביצע מספר פעולות ביום שכל אחת מהן לא מדפיסה אוטומטית טופס הצהרה
אחרי הקשה על סעיף זה ישאל המשתמש אם ברצונו להדפיס טופס פשוט או עם שליח
הצהרה
בהתאם לתשובה תודפס הצהרה למילוי. בדוגמא כאן טופס הצהרה עם שליח

טופס הצהרה