חשבונות להנה"ח

בסעיף זה ניתן לקלוט את קודי החשבונות בהנהלת החשבונות, (לתוכנה אליה מעבירים את הנתונים באמצעות "תקשורת" – "יצוא להנהלת חשבונות").

קוד החשבון, הנקרא לעתים גם מפתח חשבון, הוא מספרים או תווים או שילוב של שניהם, ויש לקלוט כמוהו עבור כל

מטבע שמשתמשים בו, בכל סניף, לכל קופה , כרטיס או בנק במערכת, חוסר בקוד חשבון עלול לגרום להשמטת נתונים מן המערכת המועברת, ולכן התוכנה תבדוק המצאות כל קודי החשבון ולא תאפשר הפקת קובץ למערכת החשבונאית אם חסר קוד חשבון.

חשבונותלהנהח

 

בכניסה לתוכנית יופיע מסך להזמנת קופות, יש להקיש enter על מספר סניף, ואז יוצגו כל קופות המערכת (כולל בנקים וכרטיסים).

קליק על קופה יציג משמאל את כל המטבעות שהמערכת זיהתה שהשתמשו בהם בתוכנה.

מעל לטבלה זו ניתן לשנות את התצוגה ולבקש שיוצגו כל מטבעות המערכת על ידי הקלקה על "כל המטבעות".

בכל קוד חשבון להנהלת החשבונות ניתן לקלוט עד 11 תווים ו/או מספרים המהווים את קוד החשבון.

חץ כלפי מטה יעביר המשתמש לקליטת המטבע הבא. אין צורך כמובן לקלוט קודי חשבון למטבעות שאינן בשימוש.

קודי המטבע במערכת החשבונאית שנקלטו קודם מוצגים גם.

מחיקת קליטה בשורה אפשרית על ידי F8.

סיום הקליטה לקופה על ידי F10 ואז אפשר להזמין קופה אחרת לקליטה על ידי קליק שמאלי עליה.

חובה למלא גם את הסעיף למעלה: חשבון לאיזון בשקלים – בקוד של המערכת החשבונאית המקבלת.

כידוע, בהנהלת חשבונות כפולה, הנהוגה בישראל לחברות, סיכום הסכומים בחובה (=כניסות, מטבע כפול שער) יהיה זהה לסיכום הסכומים בזכות (=יציאות, מטבע כפול שער),

 מצב זה נקרא בהנהלת החשבונות איזון המערכת.

 ב- ChangeMat עשוי להיות חוסר איזון כתוצאה מהפרש חשובי ערך מטבעות או עיגולים, והפרש זה יועבר למערכת המקבלת בחשבון זה.

יציאה מקטע זה של התוכנית על ידי ESC

מקשי פונקציות

F8 – ביטול שינוי בשורה

F10 - שמירה

ESC יציאה מן התוכנית או ממסך הקליטה של קודי החשבון.