חיפוש שיקים (צד ג')

קטע תוכנית זה מאפשר לבחור שיק או שיקים צד ג' (שיקים שנתקבלו בהמרות או בניכיון שיקים) כדי להוציא אותם מהמערכת אם כתשלום עבור ניכיון שיקים אחרים, או קנית מט"ח, או החזרת שיק ללקוח, או מכירת שיקים לגורם אחר שאינו בנק.

עם הקשת 8 באמצעי (סוג מטבע) יעלה מסך בחירת השיקים. יש להקיש F6 להצגת השיקים.חיפוש שיקים

 

בניכיון שיקים יעלו כל השיקים עד גובה הסכום שיש לשלם ללקוח.

בהמרה או במסירת אמצעים יעלה הסכום שהוקש. אם לא הוקש סכום יעלו כל השיקים שנמצאים בקופה.

בחירת כל שיק תעשה על ידי הקלקה על שורת השיק בעכבר והקשת F5, או הקלקה על שורת השיק עם כפתור העכבר הימני.

בסיום בחירת השיק או השיקים יש להקיש F9 כדי לסגור את החלון ולחזור לחלון התוכנית שקראה לחיפוש השיקים.

אם נבחר סכום שיקים גדול מהסכום הרשום (בהמרות ובמסירת אמצעים) יוחלף הסכום הרשום בסכום השיקים שנבחרו.

אופציות נוספות שאפשר  לתפעל במסך זה – F3 – הצגת הפעולה שאליה משתייך השיק.

F8 – הדפסת השיקים, F7  - העברת רשימת השיקים לאקסל.

בחירת לקוח כדי למצוא שיקים מלקוח מסוים בלבד.