איפוס קופה

בתוכנית זו ישתמשו חלפנים שמנכים כל יום את יתרת קופות העבודה ומושכים בסוף יום עבודה את כל יתרת הקופה לכספת או לביתם. בבוקר הם משתמשים בהעברת כספים כדי לטעון יתרות בסיסיות לקופה.

חלפנים המשאירים קופה רציפה מיום ליום, אינם נזקקים לסעיף זה.

איפוס קופה מבצע העברה של כל יתרות הקופה המבוקשת לקופה ראשית. קופה ראשית מוגדרת כקופה המאגדת מספר קופות באותו סניף.  במילים אחרות זו הכספת הראשית בסניף אליה מוזרמים כל הכספים בסיום איפוס קופהיום/משמרת. קופה זו תסומל בדרך כלל בקוד שלילי דהיינו קופה '1 ' וכדומה.

 

לאחר איפוס קופה, יתרות הסכומים בקופה המאופסת יהיו 0. לתנועות הקופה יתווספו פעולות העברה (יציאה מהקופה) בסכומים של יתרות המטבעות. לקופה ראשית יתווספו פעולות העברה (כניסה לקופה), בסכומי יתרות המטבעות בקופה שאופסה. יתרות הקופה יהיו סיכום יתרות קודמות + הסכומים המועברים.

אופן תפעול האיפוס הוא פשוט. המשתמש יתבקש להקיש מספר קופה לאיפוס. הקופה תתאפס לאחר עיבוד קצר יצירת תנועות ההעברה.

מניעת האיפוס אפשרי על ידי הקשת F10 או ESC בשאלה 'מספר קופה לאיפוס'.

איפוס קופה מוצג (או מודפס), בתוכנית הצגה/ביטול בתפריט פעולות, ואפשר לבטלו באותה תוכנית.