איש ציבור זר

אם הלקוח הינו ממדינה שאינה ישראל,  יתבקש המשתמש למלא טופס איש ציבור זר.  ככל שהלקוח אינו איש ציבור זר או שאין לו בן משפחה כזה ניתן לציין שאינו איש ציבור זר או להתעלם מהבקשה למילוי הטופס.

לקוח זר
ניתן לבקש הצגה/הדפסה באנגלית:
לקוחות זרים אנגלית
F11 - החלפת שפה עברית אנגלית
שמירת הנתונים או עדכונם - F9
הדפסת הטופס - F8
מחיקת הטופס - F3
ניקוי הטופס ויציאה  - ESC