איתור פעולה לפי העברה

איתור זה, מאפשר למצוא פעולת המרה לפי פרטי העברה, לפי פרטי לקוח (שהעבירו לו או העבירו ממנו), טווח תאריכים סכומי העברה/ות  וחשבון הבנק בו בוצעה ההעברה.

רשימת הפעולות בהן נמצאן ההעברות תופיע משמאל למעלה, ואת פירוט כל פעולה בה מופיעה ההעברה אפשר לראות על ידי הקלקה על גבי השורה המתאימה, בפורמט הצגה-ביטול פעולה.

איתור העברה

אם סכות ההעברה בוצע יותר מפעם אחת לאותו חשבון בטווח התאריכים המבוקש, יוצגו כל הפעולות בהן נמצאת העברה כזו.

F2 – לחיפוש ארץ, או לקוח.

F4 – היסטוריה. לא פעיל.

F6 – הצגת העברות.

F5 בחירת שורה (גם קליק על גבי שורה מאותרת) – פותח חלון הצגה/ביטול של הפעולה, שם אפשר לבצע כל פעולה שאפשרית בחלון זה.

F7 – העברת הרשימה לאקסל.

F8 – להדפסת נתוני השיקים שנמצאו.

F9 ו-F10 - מקשים לא פעילים

ESC – יציאה מחלון זה.