כרטיסים ובנקים

 

 כרטיסים ובנקים

 

בטבלה שבמסך זה אפשר לצפות בכל הקופות, כרטיסים  ובנקים הנמצאים בקבצים. אפשר גם למיין אותם על ידי קליק שמאלי בראש הטור בטבלה שלפיו רוצים למיין. 

 

הקמת כרטיס/בנק: בשורה הראשונה אפשר גם להקים כרטיס או בנק. לאחר הקשת המספר תופיע תיבת בחירה ויש להקליק על כרטיס או בנק.

מספר כרטיס יהיה מעל ל-999 ואילו בנקים פחות מ- 1000. לאחר הקשת שם הכרטיס או הבנק, יש להקליק F9 כדי לאשר את ההוספה.

 

שינוי כרטיס/ בנק: אפשר לשנות רק את השם. הקלקה על שורת הכרטיס או הבנק, תפתח את שדה השם לעריכה. בתום השינוי יש להקיש 9F – אחרת השינוי לא יקלט.

 

כרטיסיםובנקים2

ביטול כרטיס/ בנק: - אפשרי רק לכרטיס או בנק שאין לו תנועות. קליק על השורה  המתאימה והקשה של (או על) F3

F4 – יאפשר לפתוח כרטיס במספר הבא הפנוי.

תבצע בדיקה מקדימה. אם יש לכרטיס תנועות התוכנית תסרב למחוק, ולא – הכרטיס ימחק.

 

 

יציאה מהתוכנית ESC