קופאים

טבלת קופאים היא הטבלה המאפשרת למנהל להגדיר את משתמשי המערכת ולקבוע את הרשאות המשתמשים בתוכנה.

בכניסה לתוכנית תופיע במסך טבלה ובה הקופאי(ם) הקיימים במערכת.

השורה הראשונה ריקה (ומסומנת מימין ב"חדש") ומאפשרת לקלוט קופאי חדש.

קופאים1

יש להקיש את כינוי המשתמש (כינוי לצורך כניסה למערכת) וכן 'כ' אם מעמדו 'מנהל'  'ל' אם הוא קופאי או לבחור 'אחראי רלה"ה' - אחראי עבור הרשות לאיסור הלבנת הון - חייב להיות אחד כזה בכל מערכת.

כמו כן יש להוסיף את שם המשתמש המלא (משפחה ופרטי), ומספר תעודת הזהות שלו, המשמשים לרישום פרטי מאמת הצהרת הלקוח ברכישות של -50000 ₪ ויותר.

F5 (כאשר שורת משתמש דרוכה) מאפשר לקבוע סיסמא למשתמש. אנו ממליצים כי לכל משתמש תהיה סיסמה.

– F6 מנהל רשאי בעזרת הקשת F6 בשורת משתמש, להגדיר את התוכניות שבהן לא רשאי מנהל/קופאי אחר להשתמש, אופן השימוש, על ידי הקשת קליק בסעיפים המתאימים. 

יש חובה אם מבקשים להגביל מנהל, להגביל אותו בראש ובראשונה לתוכנית הקופאים. אחרת הוא עצמו יוכל לשנות את הגבלותיו.

לנוחיות המשתמש אפשר לסמן הכל ע"י F4 פירושו כי כל ההרשאות הוענקו למשתמש.

לנקות ע"י F7 פירושו שלמשתמש אין הרשאות כלל. (אח"כ לעבור ולסמן את ההרשאות).

יציאה ממסך ההרשאות ע"י הקשת ESC או קליק עליו, מחזירה את המשתמש לטבלת הקופאים.קופאים2

F8 – הקשת F8 מאפשרת להחריג קופות שבשימוש קופאי זה בארבע רמות:

חסומה בכלל,  

חסומה להסתכלות בלבד,       

חסומה לפעולות בלבד,         

חסומה מלבד העברות.

יש לעבור על רשימת הקופות שתוצג ולסמל כל קופה בעזרת F2, באחת מארבע האפשרויות (ברירת מחדל: לא חסומה).

F9 – שמירת שינויים ברשומת קופאי (כולל השינויים שנעשו ב- F6 וב- F8).

ביטול רשומת קופאי/מנהל יש לעמוד בשורה המבוקשת ולהקיש F3.

יציאה מעדכון הטבלה ESC (אם לא הוקלד ENTER בשדה אחרון המואר הוא לא יעודכן), או F10 שמירת כל ערכי הטבלה, כולל שדה אחרון.