מלאי מותר

בעזרת תוכנית זו אפשר לקבוע מלאי מירבי ומלאי מזערי לכל מטבע בכל קופה
כאשר מלאי של מטבע יחרוג מהטווח שיוגדר בתוכנה זו יקבל המשתמש התראה על המסך על החריגה מעל המותר, או מתחת למותר 
התראה זו אינה גורמת להפרעה בעבודה - ז"א לא תהיה הפסקת עבודה - אלא התראה חוזרת עד לשינוי היתרה.

אופן השימוש - יש להקיש על הקופה המבוקשת ואז תעלה רשימת המטבעות המלאה.
בכל מטבע ניתן לרשום מלאי מירבי ומלאי מיזערי - 0 פירושו שאין בקרה על מלאי מירבי או מיזערי
שמירת הערכים לסכומים המירביים והמזעריים עבור כל קופה
 - F9
ביטול שינוי בשורה
 F8 
יציאה מחלון זה - F10

מלאי מותר