שערים לפי בנק ישראל

לתוכנה יכולת לקרוא את שערי בנק ישראל למטבעות שהבנק קובע להם שער ולעדכן את שערי הקניה והמכירה לפי אחוז שיקבע המשתמש, לכל אמצעי תשלום ומטבע בנפרד.

שעריבנקישראל

בכניסה לתוכנית תוצג טבלה – לאחר שכבר נקראו שערי בנק ישראל האחרונים הידועים לתוכה.

לכל מטבע ישנן שתי שורות – בשורה הראשונה בטור הראשון השער היציג, ובהמשך הטורים בשורה זו שערים מחושבים לפי השורה השנייה.

בשורה השנייה יהיו מרווחי השינוי (באחוזים) לכל אמצעי תשלום, קנייה ומכירה בנפרד, כאשר המשתמש יכול לשנות אותם כרצונו. השינוי ישמר להפעלות הבאות.

מרווח שינוי של 0  יגרום לכך ששער המכירה או הקניה לא יתעדכן לטבלת השערים, וכך עולה גם הטבלה בפעם הראשונה – עם מרווחי 0.

במרווח של שער יציג יש לכתוב "כן" אם מבקשים עדכון של שער יציג. ולהשאיר ריק (או למחוק את ה"כן") כדי ששער יציג לא יעודכן.

בתחתית המסך מצד ימין ישנה תיבת סימון – "עדכון אוטומטי" סימון של V בתיבה זו, יגרום לעדכון נתונים אוטומטי כל יום אחרי 15:30, אם השערים בבנק ישראל יתעדכנו.

אם צריך לאפס מרווחים אפשר להקיש - F5.

הפקת טבלה לאקסל אפשרית על ידי F7.

עדכון הטבלה לטבלת השערים שבתוכנה (רק יציגים המסומנים ב-"כן" ושערי מסחר שאינם 0) – F9.

יציאה ללא עדכון – ESC.