שערים משתנים

ישנה אפשרות לקבוע מדרג לשערי המטבע. לדוגמא שער שונה להמרה של עד 100$ שער אחר להמרות בין 101$ ל-1000$ ושער אחר להמרות שמעל 1000$.

מספר הדרגות אינו מוגבל וכל השערים השונים הם על בסיס השערים הקבועים ב'שערי מטבע' בתוספת אחוז או עמלה בדולרים – או שניהם כפי שיקבעו בטבלה זו, לפי המדרג שנקבע.

 

הסכום שנקבע למדרג הוא במטבע דולר – והוא ישוערך לפי השער הקיים ברגע ההמרה לכל מטבע שהוא.

 

הטבלה פשוטה – אך אנו ממליצים לנסות את דרך הפעולה שלה לפני הכנסת שימוש בפועל.

 

שערים משתנים

 

 

שדות הקליטה: מטבע, אחוז, עמלה$.  יש לקלוט סכום ועמלה או סכום ואחוז או סכום אחוז ועמלה באותה שורה. התוכנית תמיין את הסכומים בסדר עולה.

 

בתוכנית ההמרות שער ההמרה ישתנה עבור מטבע נכנס כלפי מטה באחוז או בעמלה הנדרשים, בהתאם לסכום ועבור מטבע יוצא כלפי מעלה באחוז או בעמלה המצוינים בטבלה.

 

F10 – אישור שורה ויציאה.

F9 – אישור שורה והמשך קליטה.

F3 – ביטול שורה שעומדים עליה (חובה להקליק עליה לפני כן)

שינוי שורה להגיע אליה בעכבר, להקליק עליה, לבטל אותה ב- F3 ולהקים מחדש (לא לשכוחF9 ).

ESC – יציאה המתוכנית.